Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/1/2010

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 15 Ιανουαρίου 2010
Παραταση 2 χρονια για τα δάνεια πυροπλήκτων.

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 15 Ιανουαρίου 2010
(Πρωτοσέλιδο)

Αναστολή δόσεων για πυρόπληκτα δάνεια

 

Αναστολή για δυο χρόνια στην καταβολή δόσεων δανείων που χορηγήθηκαν με εγγύηση του Δημοσίου σε επαγγελματίες που υπέστησαν ζημία στις πυρκαγιές του 2007 δόθηκε με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

 

Αυτό ήταν αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών των προέδρων των Επιμελητηρίων των πυρόπληκτων νομών, των βουλευτών Μεσσηνίας Δημήτρη Κουσελά και Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου (αρμοδίων στις Οικονομικές Επιτροπές του υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας), με τη στήριξη των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων των πυρόπληκτων νομών.

 

Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την εξασφάλιση ρευστότητας στην ελληνική αγορά το παραπάνω αίτημα έγινε δεκτό ως ακολούθως: «Επιχειρήσεις και επαγγελματίες των πυρόπληκτων νομών κατά τις πυρκαγιές του 2007 στους οποίους χορηγήθηκαν δάνεια δυνάμει της με αριθμό 2/54310/0025/13-9-2007 απόφασης του υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β 1858), δικαιούνται να ζητήσουν μέχρι την 15.4.2010 αναστολή επί διετία και αναδρομικά από 1.1.2010 της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής, σύμφωνα με την περιοδικότητα του εκτοκισμού που προβλέπεται στη σύμβαση. Υπόχρεοι προς αποπληρωμή των τόκων είναι οι δανειολήπτες».