Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/1/2010

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 14 Ιανουαρίου 2010
Αναφορά Κουσελά για το ωράριο των Πυροσβεστών.

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 14 Ιανουαρίου 2010
Αναφορα του βουλευτή Δημ. Κουσελά για το
ωράριο των πυροσβεστών
.


Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 14 Ιανουαρίου 2010

 

Αναφορά για το ωράριο των πυροσβεστών

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης  Κουσελάς, κατέθεσε  Αναφορά στη Βουλή, προς τον Υπουργό  Προστασίας του Πολίτη, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα αιτήματα της ‘Ενωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Μεσσηνίας να μην αλλάξει  το υφιστάμενο ωράριο εργασίας τους.

 

Το πλήρες κείμενο της  Αναφοράς έχει ως εξής:

 

«Σας διαβιβάζω αντίγραφο του με αρ. πρωτ. 168/11-1-2010 υπομνήματος της ‘Ενωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Μεσσηνίας . Με αυτό η Διοίκηση της ‘Ενωσης εκφράζει ομόφωνα την αντίθεσή της στην επικείμενη αλλαγή ωραρίου εργασίας των μελών της, καθόσον ειδικοί υπηρεσιακοί, οικονομικοί και κοινωνικοί λόγοι επιβάλλουν τη διατήρηση του ωραρίου ως έχει, ενός ωραρίου που άλλωστε εφαρμόζεται στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε και όχι την αλλαγή του σε 8ωρη ή 12ωρη βάρδια.

 

Η εξεταζόμενη αλλαγή ωραρίου αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρά οικογενειακά, κοινωνικά, οικονομικά και υπηρεσιακά προβλήματα στο πυροσβεστικό προσωπικό της Μεσσηνίας (συνεχείς μετακινήσεις λόγω επιφυλακών, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, οικονομική επιβάρυνση λόγω των συχνότερων μετακινήσεων που θα απαιτηθούν από τον τόπο κατοικίας στον τόπο υπηρεσίας τους, που κατά κανόνα απέχουν σημαντικά κ.λ.π.).

 

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπηρετεί με συνέπεια και αυταπάρνηση το κοινωνικό σύνολο, στη Μεσσηνία και σε ολόκληρη την Ελλάδα.   Γι’ αυτό παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα μέριμνα, ευαισθησία και προσοχή τα περιλαμβανόμενα στο συνημμένο επιχειρήματα και αιτήματα της ‘Ενωσης, για να μη μεταβληθεί το υφιστάμενο ωράριο εργασίας τους.  »