Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/12/2009

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 24 Δεκεμβρίου 2009
Αναφορά Κουσελά για το Γυμνάσιο της Θουρίας.

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 24 Δεκεμβρίου 2009
Αναφορά Κουσελά για το Γυμνάσιο της Θουρίας.


Εφημερίδα ΦΩΝΗ 24 Δεκεμβρίου 2009

 

Αναφορά από τον Κουσελά για το Γυμνάσιο Θουρίας


Αναφορά στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ζητώντας να αντιμετωπισθούν επείγοντα προβλήματα του Γυμνασίου Θουρίας, που αφορούν στο κτίριο και τη συντήρησή του, αλλά και σε λειτουργικά θέματα.

 

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

 

«Σας διαβιβάζω αντίγραφο υπομνήματος της Διευθύντριας του Γυμνασίου Θουρίας Ν. Μεσσηνίας. Το υπόμνημα συντάχθηκε με ομόφωνη γνώμη του Συλλόγου Καθηγητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Θουρίας, αναφέρεται δε στα επείγοντα κτιριακά και λειτουργικά προβλήματα του Γυμνασίου, τα οποία χρήζουν άμεσης αποκατάστασης. 

 

Παρακαλώ να δείτε τα προβλήματα αυτά με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή και να επιδιώξετε την άμεση διευθέτηση όσων από αυτά αντιστοίχως εμπίπτουν στις αρμοδιότητές σας. »