Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/12/2009

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 20 Δεκεμβρίου 2009

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
(Σχόλιο)

 

Θα τηρηθούν στο ακέραιο οι δεσμεύσσεις του υπουργού Προστασίας του
Πολίτη απέναντι στους συμβασιούχους πυροσβέστες...