Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/12/2009

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 23 Δεκεμβρίου 2009
Ερώτηση Κουσελά για το λιμάνι Κορώνης.

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 23 Δεκεμβρίου 2009
Ο Δ. Κουσελάς ρωτά για την αποκατάσταση
του λιμανιού Κορώνης.Εφημερίδα ΦΩΝΗ 23 Δεκεμβρίου 2009

 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
Να διασφαλιστούν οι πόροι για αποκατάσταση των ζημιών του λιμανιού της Κορώνης.

 

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης  Κουσελάς, κατέθεσε  Ερώτηση στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού & Τουρισμού, ζητώντας να διασφαλισθούν τα αναγκαία κονδύλια για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο αποκατάστασης των ζημιών στο λιμάνι της Κορώνης.

 

Το πλήρες κείμενο της  Ερώτησης έχει ως εξής:

 

«Τον Δεκέμβριο του  2008, άνεμοι πρωτοφανούς έντασης έπληξαν τον λιμένα της Κορώνης, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και καταστροφές στον μώλο, αλλά και σε λέμβους αλιέων, με αποτέλεσμα να απαιτείται άμεση αποκατάσταση  αυτών των ζημιών και κατάλληλη θωράκιση  του μώλου.

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας συνέταξε μελέτη για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών, προϋπολογισμού 1.150.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η μελέτη εγκρίθηκε, το έργο δημοπρατήθηκε (με έκπτωση 28,82% του αναδειχθέντος μειοδότη στις τιμές του τιμολογίου μελέτης) και η σύμβασή του υπεγράφη την 1-7-2009, για ποσό 818.591,37 ευρώ, με ΦΠΑ.

 

Επειδή η εξασφαλισμένη μέχρι σήμερα πίστωση από το Υπουργείο για το συγκεκριμένο έργο ανέρχεται σε 340.000 ευρώ, από χρηματοδοτήσεις ΚΑΠ και ΣΑΕΠ, ενω οι εκτελεσθείσες από τον εργολάβο εργασίες (κατασκευή τεχνητών ογκολίθων από σκυρόδεμα και τμήματος των εργασιών θωράκισης εξωτερικά του προσήνεμου μώλου με φυσικούς ογκολίθους) έχουν ήδη καλύψει το 75% αυτής,

 

Επειδή για την εκτέλεση του έργου απαιτούνται και πρόσθετες δαπάνες ύψους 107.397,40 ευρώ για αρχαιολογική επίβλεψη από δύτη και για επιπλέον προσωπικό και εξοπλισμό για την εκτέλεση συμβατικών αρχαιολογικών ερευνών, σύμφωνα με την ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠ/ΑΡΧ/Β1/Φ45/38279/1668/19-5-09 Απόφαση έγκρισης της αντίστοιχης μελέτης του έργου από το Υπουργείο Πολιτισμού, 

 

Επειδή, με αυτά τα δεδομένα,  το έργο κινδυνεύει να μείνει ανολοκλήρωτο, χωρίς να μπορέσει να γίνει, ελλείψει πιστώσεων, ούτε η τοποθέτηση των 46 τεχνητών ογκολίθων, που ήδη έχουν κατασκευαστεί και παραμένουν στον εργοταξιακό χώρο του λιμένα,

 

Ερωτώνται οι κ.κ.  Υπουργοί:

 

- Προτίθενται να διασφαλίσουν τα αναγκαία κονδύλια (478.591,37 ευρώ + 107.397,40 ευρώ για αρχαιολογικές εργασίες), ώστε να καλυφθεί το σύνολο των δαπανών του έργου, αρχικών και συμπληρωματικών;

- Τι προτίθενται να πράξουν για να διασφαλιστεί το ταχύτερο η αναγκαία ολοκλήρωση ενός κρίσιμου έργου για την ασφάλεια των χρηστών του λιμένα, σε μια περιοχή ιδιαίτερης τουριστικής σημασίας;  »