Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/3/2008

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
« Σαμπατζίωτης και Κουσελάς για
τα λιμενικά ταμεία"

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
« Ερώτηση του βουλευτή Δ. Κουσελά»
"Να αποδοθούν τα λιμενικά ταμεία
στην τοπική Αυτοδιοίκηση "

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
«Από Δ. Σαμπατζιώτη και Δ . Κουσελά»
"Κοινή δράση για τα λιμενικά ταμεία"

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
«Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά για την
 απόδοση των Λιμενικών Ταμείων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση. »

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ  2008

«Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά για την απόδοση των Λιμενικών Ταμείων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. »

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας, ζητώντας να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 244 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και το άρθρο 28 Ν. 2738/99 ώστε να περιέλθουν τα Λιμενικά Ταμεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να λειτουργήσουν ως ΝΠΔΔ, για να μπορούν οι Δήμοι να ασκήσουν πλήρως τις αρμοδιότητές τους στις αντίστοιχες παραλιακές ζώνες, όπως ζητείται και από πρόσφατο ομόφωνο ψήφισμα της ΤΕΔΚ Μεσσηνίας

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Με ομόφωνο ψήφισμά της, η ΤΕΔΚ Νομού Μεσσηνίας, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Καλαμάτας, Κυπαρισσίας και Πύλου, ζήτησε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 244 του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και το άρθρο 28 Ν. 2738/99 ώστε να περιέλθουν τα Λιμενικά Ταμεία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να λειτουργήσουν ως ΝΠΔΔ.

Σε συνέχεια της 475/19-7-2008 σχετικής Ερώτησής μου στη Βουλή και επειδή η σοβαρή καθυστέρηση που δημιουργείται στην απόδοση των ως άνω και σημαντικών αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση και ανάδειξη της αντίστοιχης παραλιακής ζώνης, παρεμποδίζουν τους Δήμους της Μεσσηνίας να ασκήσουν πλήρως τις αρμοδιότητές τους στα όρια της επικράτειάς τους,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Προτίθενται να προχωρήσουν στην απόδοση των Λιμενικών Ταμείων στους αντίστοιχους Δήμους της Μεσσηνίας;

- Ζήτησαν την έκδοση των αναγκαίων Προεδρικών Διαταγμάτων κατάργησης των αντίστοιχων Κρατικών Λιμενικών Ταμείων και αν ναι, πότε αναμένεται να εκδοθούν αυτά; »