Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/11/2009

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 29 Νοεμβρίου 2009

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΤΣΗ
Ο "Μορέας" να κατασκευάσει το νέο δρόμο της Μάνης.

 

“Βρίσκω θετική την πρόταση να εξεταστεί η δυνατότητα κατασκευής με δυο προϋποθέσεις: Πρώτον, να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκτός από το Εθνικό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τις αντίστοιχες συμβάσεις παραχώρησης, και δεύτερον να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα διαφάνειας που πιθανόν να τεθούν αφού η τροποποίηση συνεπάγεται εκ των πραγμάτων απευθείας ανάθεση αυτών των έργων στους αναδόχους των οδικών εθνικών αξόνων”.