Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/11/2009

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 9 Νοεμβρίου 2009


Ανοίγουμε τον διάλογο για τους μεγάλους δρόμους της Μεσσηνίας

 

Ο βουλευτής Δημήτρης Κουσελάς τονίζοντας την υπάρχουσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, δηλώνει ότι πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα κατασκευής των δρόμων της Μεσσηνίας με τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης:“ Δεν χωρεί αμφιβολία ότι και οι δυο οδικοί άξονες, δρόμος προς Μάνη και ο δρόμος Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη είναι κομβικής σημασίας για την τουριστική και την γενικότερη ανάπτυξη της Μεσσηνίας, για αυτό έχουν εδώ και χρόνια τεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας και στις προτεραιότητες των τοπικών φορέων. Με δεδομένη τη σημερινή δημοσιονομική κατάσταση,

είναι αντικειμενικά περιορισμένες οι πιθανότητες χρηματοδότησης του σημαντικού κόστους υλοποίησης αυτών των έργων με δημόσια δαπάνη. Οφείλουμε λοιπόν να δούμε και να εξαντλήσουμε κάθε εναλλακτική δυνατότητα έγκαιρης και κατάλληλης υλοποίησής τους. Με αυτά τα δεδομένα βρίσκω θετική την πρόταση να εξεταστεί η δυνατότητα κατασκευής τους με

δυο προϋποθέσεις: Πρώτον, να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκτός από το Εθνικό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει τις αντίστοιχες συμβάσεις παραχώρησης, και δεύτερον να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα διαφάνειας που πιθανόν να τεθούν αφού η τροποποίηση συνεπάγεται εκ των πραγμάτων απευθείας ανάθεση αυτών των έργων στους αναδόχους των οδικών εθνικών αξόνων”.