Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/9/2009

 

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ   2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2009

Ερώτηση Κουσελά για τα προβλήματα των εργαζομένων και τις ελλείψεις   του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

 

 

Εφημερίδα ΦΩΝΗ  2  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2009
Ερώτηση του Βουλευτή Μεσσηνίας Δ.Κουσελά.
Σοβαρά  
προβλήματα των εργαζομένων  και τις ελλείψεις   του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

 


Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  2  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2009
Mε αφορμή υπόμνημα του σωματείου εργαζομένων.

Νέα ερώτηση Κουσελά για το Νοσοκομείου Καλαμάτας.

 

 

 

Ερώτηση Κουσελά για τα προβλήματα των εργαζομένων

και τις ελλείψεις   του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

 

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, επανερχόμενος στο θέμα, κατέθεσε  Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό  Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την Ερώτηση αυτή ο κ. Κουσελάς, ζητεί να πληροφορηθεί τι έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Υπουργός και το αρμόδιο Υπουργείο και τι μέτρα προτίθεται ακόμα να λάβει, ώστε να αντιμετωπισθούν οι σοβαρές ελλείψεις του Νοσοκομείου Καλαμάτας σε προσωπικό και εξοπλισμό, καθώς και προβλήματα των εργαζομένων, η επίλυση των οποίων  εξακολουθεί να εκκρεμεί.  

 

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

 

«Πέραν των γενικότερων προβλημάτων αμοιβής και ασφάλισης που απασχολούν  το νοσηλευτικό προσωπικό ολόκληρης της χώρας, οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Καλαμάτας εξακολουθούν να υφίστανται τις συνέπειες των σοβαρών ελλείψεων  ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο εν λόγω νοσοκομείο, παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας. 

 

Σύμφωνα και με το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, τα προβλήματα αυτά αφορούν:

 

 -στις αναγκαίες προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, για να καλυφθούν τα σοβαρά κενά που σήμερα υπάρχουν, πόσο μάλλον που οι ανάγκες επιτείνονται λόγω της εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης του ιού της νέας γρίπης (Η1Ν1)

- στην εφαρμογή των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία όρων εργασίας των υγειονομικών,

- στις επείγουσες ανάγκες πρόσληψης μόνιμου ιατρικού προσωπικού,  ιδιαίτερα στις μονάδες Επειγόντων Περιστατικών, Τεχνητού Νεφρού και Εντατικής Θεραπείας, που σήμερα υπολειτουργούν,

-  στην αντιμετώπιση σοβαρών δυσλειτουργιών και καθυστερήσεων που παρουσιάζονται στις συμβάσεις προμήθειας υλικών και συντήρησης μηχανημάτων, με συνέπεια προβλήματα ομαλής εξυπηρέτησης των αναγκών ή ακόμα και εξωσυμβατική ανάθεση παραγγελιών υλικών, σε υψηλότερες τιμές,

- στην αναγκαία αντικατάσταση του απαρχαιωμένου εξοπλισμού και του στόλου των ασθενοφόρων του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας, λόγω παλαιότητας.

- στην ανάγκη μετεγκατάστασης του προγράμματος «Ψυχαργώ» πριν τη χωροθέτηση των κτιρίων του Παλαιού Νοσοκομείου.

 

Επειδή  οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο, ιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό,  έχουν δικαίωμα σε αξιοπρεπείς και ομαλές συνθήκες εργασίας, 

Επειδή  τα προαναφερθέντα προβλήματα και ελλείψεις λειτουργούν σε βάρος της επιβεβλημένης παροχής ικανοποιητικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες της Μεσσηνίας, καθώς και –στην περίπτωση των προμηθειών- της αναγκαίας αποτελεσματικής διαχείρισης,

 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Είναι σε γνώση των ανωτέρω προβλημάτων του Νοσοκομείου Καλαμάτας και των εργαζομένων σε αυτό;

-Αν ναι, τι έχει κάνει μέχρι σήμερα και τι προτίθεται ακόμη να κάνει για την επίλυσή τους;

-Ειδικότερα, πότε προτίθεται να προχωρήσει στις προσλήψεις του αναγκαίου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για το Νοσοκομείο Καλαμάτας;»