Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/6/2009

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ   25 ΙΟΥΝΙΟΥ   2009
Ο Κουσελάς για το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

 

Εφημερίδα ΦΩΝΗ  25  ΙΟΥΝΙΟΥ   2009
Ερώτηση του Βουλευτή Δημ.Κουσελά.
Να αναμορφωθεί το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

 

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  25  ΙΟΥΝΙΟΥ   2009
Ο Κουσελάς για το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

 

Εφημερίδα ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ  5  ΙΟΥΛΙΟΥ   2009
Αιτημα Κουσελά στον Υπουργά Ανάπτυξης.
Να αναμορφωθεί το αγροτικό πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» για να ενισχυθεί ο αγροτικός κόσμος.

 

Ερώτηση Κουσελά για το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

 

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε  Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης,  ζητώντας την αναμόρφωση του προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». 

 

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με στοιχεία από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για το μέτρο 1.1.2. Εγκατάστασης Νέων Αγροτών είναι περίπου 7.000. Ο απαιτούμενος προϋπολογισμός  για να ικανοποιηθούν αυτές οι  αιτήσεις υπερβαίνει τα 200.000.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του μέτρου για το 2009 παραμένει στα 100.000.000 ευρώ, με συνέπεια  να μην μπορέσουν να ενταχθούν στο μέτρο 1.1.2. οι μισοί υποψήφιοι νέοι αγρότες, δηλαδή 3.500 άτομα.

 

Και ενώ ήδη το 50% των υφιστάμενων 7.000 αιτήσεων είναι «στον αέρα»,  συνεχίζεται η υποβολή και νέων αιτήσεων, χωρίς να έχει διευκρινισθεί πότε θα αξιολογηθούν και εάν θα αυξηθεί ο προϋπολογισμός του μέτρου προκειμένου αυτές να καλυφθούν.

 

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου έχουν υποβληθεί 750 αρχικές αιτήσεις, οι οποίες είναι στο στάδιο της αξιολόγησης και ο διαθέσιμος Προϋπολογισμός των 10,9 εκατομμυρίων ευρώ επαρκεί για την κάλυψη μόνο των μισών από αυτές.

 

Επειδή οι υποχρεώσεις της 1ης προκήρυξης φτάνουν τα 215.000.000 ευρώ,

 

Επειδή ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου 1.1.2. στο Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» ανέρχεται στα 304.000.000 ευρώ για την περίοδο 2007-2013,

 

Επειδή οι υποψήφιοι νέοι αγρότες επιβαρύνονται οικονομικά, ενώ πολλοί από αυτούς εκ των πραγμάτων θα απορριφθούν, λόγω ανεπάρκειας προϋπολογισμού του μέτρου,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

- Προτίθεται να αναμορφώσει το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», με ενίσχυση των μέτρων 1.1.2 και 1.2.1 (νέων αγροτών και σχεδίαση-βελτίωση αντίστοιχα) προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και της βελτίωσης της ηλικιακής σύνθεσης του αγροτικού πληθυσμού;