Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/12/2003

Εφημερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΦΩΝΗ, ΘΑΡΡΟΣ, ΣΗΜΑΙΑ   4 Δεκεμβρίου 2003

ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ή ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ;

Η Τροπολογία του κ. Χατζηδάκη αποσκοπεί ευθέως στην αναγνώριση των πτυχίων των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών ως ισότιμων με τα πτυχία των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η Τροπολογία αυτή δε θέτει καμία προϋπόθεση και κανένα φραγμό, στον τρόπο λειτουργίας τους.
Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι θα μπορεί ο οποιοσδήποτε επιχειρηματίας να δημιουργεί μια επιχείρηση, που θα τη χαρακτηρίζει εκπαιδευτικό ίδρυμα και ένα οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο άλλης χώρας – έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων – να προσφέρει πανεπιστημιακούς τίτλους.
Σήμερα η συνεργασία ξένων Πανεπιστημίων με Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών περιορίζεται σε συγκεκριμένα πανεπιστήμια ορισμένων χωρών. Αν αυτή η πρακτική γενικευτεί, τότε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο των 25 χωρών-μελών έχει ανάγκη εσόδων θα μπορεί, σε συνεργασία με ένα τέτοιο φορέα, να προχωρεί σε μαζική παραγωγή πτυχίων.
Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής θα είναι : 
· Η πλήρης εμπορευματοποίηση της Παιδείας, η οποία παύει πλέον να αποτελεί δημόσιο αγαθό και για την οποία το κράτος δε μπορεί πλέον να έχει την ευθύνη των όρων και των προϋποθέσεων που παρέχεται.
Μετατρέπεται έτσι σε ένα εμπόρευμα, που θα διαπραγματεύεται με βάση τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την κοινωνία, τον πολιτισμό και τις αξίες μας.
· Τινάζεται στον αέρα η αξία των σπουδών εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών, που φοιτούν σήμερα στα Δημόσια Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ και η αξία των επαγγελματικών δικαιωμάτων εκατομμυρίων αποφοίτων των ελληνικών πανεπιστημίων και ΤΕΙ.
· Υπονομεύονται πλήρως όλα τα περιφερειακά ΑΕΙ και ιδιαίτερα τα ΤΕΙ, τα οποία θα οδηγηθούν σε άμεση συρρίκνωση και κλείσιμο. Η τελευταία διαπίστωση δεν είναι εκτίμηση του γράφοντος, αλλά αποτέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερης συζήτησης στην τελευταία σύνοδο των προέδρων των ΤΕΙ και Πρυτάνεων των ΑΕΙ όλης της χώρας.
Η Καλαμάτα είναι μια πόλη, που η λειτουργία του ΤΕΙ με τους 7.000 και πλέον σπουδαστές, παίζει κρίσιμο ρόλο για την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη.
Η μετατροπή των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών σε πανεπιστημιακά Ιδρύματα μοιραία θα οδηγήσει τους σπουδαστές στα μεγάλα αστικά κέντρα και θα ερημώσει τα περιφερειακά ΤΕΙ και τις περιοχές που τα φιλοξενούν.
Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε καταστροφικά αποτελέσματα όχι μόνο για τη Μεσσηνία, αλλά και για πολλές άλλες περιφέρειες.
Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν το πραγματικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, που όχι απλώς πιστεύει στην κατάργηση της Δημόσιας εκπαίδευσης, αλλά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που οραματίζεται, είναι τελικά τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών!
Αποκαλύπτει έτσι για άλλη μια ακόμα φορά το σκληρό νεοφιλελεύθερο προσανατολισμό της ακόμη και στον τομέα της παιδείας.