Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/10/2003

Εφημερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΘΑΡΡΟΣ, ΦΩΝΗ 29 Νοεμβρίου 2003

                                                             ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

                                                            Ανισότητα μεταξύ ανδρών - γυναικών

Πανελλαδική έρευνα για τη θέση της γυναίκας στην εργασία και ειδική έρευνα για το Νομό Μεσσηνίας πραγματοποίησε η ΟΤΟΕ. 

Η έρευνα αφορούσε τις εργαζόμενες στις τράπεζες και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν καλύπτουν πάνω από το 55% της απασχόλησης στον κλάδο. Από την επεξεργασία των στοιχείων, σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της ΟΤΟΕ Δημήτρη Κουσελά, προκύπτουν τα εξής κύρια συμπεράσματα: 

Α. Το μορφωτικό επίπεδο των γυναικών στις Τράπεζες υστερεί ελαφρά εκείνου των ανδρών, κυρίως στους αποφοίτους ΤΕΙ και δευτερευόντως στους αποφοίτους ΑΕΙ.

Β. Αυτή, όμως, η ελαφρά υστέρηση δεν δικαιολογεί τις έντονες ανισότητες που παρατηρούνται σε βάρος των γυναικών στην πρόσβαση στους ανώτερους βαθμούς της υπηρεσιακής ιεραρχίας (όπου δεν έχουμε καμιά γυναίκα με βαθμό διευθυντή / υποδιευθυντή Α’, έχουμε 4πλάσιους άνδρες των γυναικών στις θέσεις υποδιευθυντή Β’ και 22% περισσότερους άνδρες ως Τμηματάρχες Α’).

Γ. Επίσης, δε δικαιολογεί την εξίσου άνιση πρόσβαση των γυναικών σε ανώτερες στελεχιακές θέσεις / θέσεις ευθύνης. Έτσι:
 στο ανώτατο (1ο) κλιμάκιο ευθύνης, η σχέση σε βάρος των γυναικών είναι 40 προς 1,
 στο 2ο κλιμάκιο ευθύνης 1,6 προς 1 και μόνο,
 στο 3ο κλιμάκιο και κάτω φαίνεται να αξιοποιούνται οι γυναίκες ως στελέχη.

Δ. Οι παραπάνω ανισότητες έχουν συνέπειες και στην καριέρα, αλλά και στις αμοιβές των γυναικών εργαζόμενων. Όταν δεν έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε ανώτερους βαθμούς και θέσεις ευθύνης, οι γυναίκες χάνουν ανάλογα και σημαντικά επιδόματα και παροχές, επομένως δημιουργείται de facto ανισότητα και στις αμοιβές τους, παρά την τυπική αναγνώριση της ισότητας από την εργατική νομοθεσία και από τις Τράπεζες.

Η ανάλυση αυτών των δεδομένων, τόσο πανελλαδικά, όσο και ειδικά στο νομό Μεσσηνίας, οδήγησε την ΟΤΟΕ σε χρήσιμα συμπεράσματα και λειτουργικές προτάσεις, που θα βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος της άνισης επαγγελματική εξέλιξης και αμοιβής που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες γυναίκες στις τράπεζες. Οι προτάσεις αυτές θα αποτελέσουν μέρος των διεκδικήσεων του κλάδου για το αμέσως επόμενο διάστημα.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τράπεζες

Φύλο

έτος 2003

Σύνολα

%

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

άντρες

92

 

 

 

γυναίκες

59

151

39%

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

άντρες

32

 

 

 

γυναίκες

38

70

54%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

άντρες

2

 

 

 

γυναίκες

17

19

89%

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

άντρες

7

 

 

 

γυναίκες

13

20

65%

ALPHA BANK

άντρες

59

 

 

 

γυναίκες

50

109

46%

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

άντρες

50

 

 

 

γυναίκες

71

121

59%

 

   

 

 

EUROBANK

άντρες

8

 

 

 

γυναίκες

4

12

33%

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

άντρες

5

 

 

 

γυναίκες

5

10

50%

ΣΥΝΟΛΑ

άντρες

255

 

 

 

γυναίκες

257

512

50%