Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/10/2003

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 4 Οκτωβρίου 2003

Δασικό Νομοσχέδιο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Η Κυβέρνηση να τολμήσει

Του Δημήτρη Κουσελά μέλους της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ & προέδρου της ΟΤΟΕ

    Την πιο σημαντική εκκρεμότητα σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για τα δάση.
Ασφαλώς και το μείζον αυτό ζήτημα έχει καθυστερήσει.
Είναι, όμως, ανάγκη να μπει τάξη στο σημερινό απαράδεκτο καθεστώς της αναρχίας και της αυθαιρεσίας. Η κυβέρνηση πρέπει να τολμήσει σε μια διπλή κατεύθυνση:

     1. Να ρυθμιστούν εκκρεμότητες δεκαετιών που ταλαιπωρούν κυρίως τους κατοίκους της υπαίθρου.
     2. Να αντιμετωπιστούν οι καταπατητές και όσοι έχτισαν αυθαίρετα σε δάση.

 Χιλιάδες είναι σήμερα οι αγροί που αμφισβητούνται ιδιοκτησιακά γιατί οι ιδιοκτήτες τους έπαψαν για κάποιο λόγο να καλλιεργούν και απέκτησαν θάμνους ή φρύγανα.
Είναι, εξ’ άλλου γνωστό, ότι κατά τη διάρκεια της κατοχής και του εμφυλίου, μεγάλο μέρος της αγροτικής γης έμεινε ακαλλιέργητο με αποτέλεσμα οι αγροί να εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945 ως χέρσες ή δασικές εκτάσεις.
Είναι, συνεπώς αναγκαίο, για τις περιπτώσεις αυτές να χρησιμοποιηθούν και οι αεροφωτογραφίες του 1960 γιατί σε διαφορετική περίπτωση όλες αυτές οι γεωργικές εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν μετά τη λήξη του εμφυλίου θα πρέπει να κηρυχθούν αναδασωτέες.
    -  Να αντιμετωπισθούν οι περιπτώσεις βοσκοτόπων με χαμηλή, αραιή δασική βλάστηση που οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν τίτλους ή έχουν και αναγνωρίζονται, π.χ. περιοχή Μάνης.
  -    Να ληφθούν υπ’ όψιν πέραν των αεροφωτογραφιών τυχόντα στοιχεία καλλιέργειας (μάντρες, πεζούλια, αλώνια, ελιές κ.λπ.).
    Πέραν των δύο παραπάνω, το Νομοσχέδιο πρέπει να ξεκαθαρίζει και να προβλέπει:
    · Τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τη νομολογία και την επιστήμη της δασολογίας για να χαρακτηριστεί μια έκταση δάσος ή δασική.
Στο μείζον αυτό ζήτημα πρέπει να υπάρξει ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ, ώστε να αποτρέπονται οι καταστρατηγήσεις και οι αυθαίρετες ερμηνείες που τόσο έχουν ταλαιπωρήσει τον πληθυσμό της υπαίθρου.
Έτσι, θα σταματήσουν οι αμφισβητήσεις και θα διευκολυνθεί η κατάρτιση δασολογίου.· Τη δημιουργία του δασολογίου για το οποίο το Νομοσχέδιο πρέπει να προσδιορίσει τις διαδικασίες αλλά και τις χρονικές προθεσμίες ώστε η κατάρτισή του να γίνει σύντομα πραγματικότητα.· Την αντιμετώπιση των αμφισβητήσεων ιδιοκτησιακού χαρακτήρα από την πλευρά του δημοσίου με τον αναλυτικό ορισμό των περιπτώσεων που το δημόσιο δεν προβάλλει δικαίωμα κυριότητας.· Τη διασφάλιση σταθερών πόρων για τη χρηματοδότηση της δασοπονίας με τη δημιουργία ειδικού φορέα δασών και την στήριξή του με πόρους από τον κρατικό προϋπολογισμό και την εκμετάλλευση των δασών.· Την ρύθμιση του θέματος των διακατεχόμενων εκτάσεων από το δημόσιο και την απόδοση της κυριότητάς τους στους διακατόχους.

                                                                ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Είναι ανάγκη να ληφθούν ειδικά μέτρα:
*    Για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται στα δίκτυα και τις περιοχές που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο (Δίκτυο Natura 2000, περιοχές ειδικής προστασίας και περιοχές σημαντικές για τα πτηνά της οδηγίας 79/409).
*    Για την προστασία της ζωής και υγείας των δασικών οικοσυστημάτων. Η καλλιέργεια της αγάπης και της προστασίας των δασών από τους πολίτες είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει συστηματικά να ξεκινήσει από το σχολείο.
*    Για την προστασία της βιοποικιλότητας με την παροχή κινήτρων στους γεωργούς και στους πολίτες.

                                   ΧΡΟΝΙΖΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

 Στο Νομοσχέδιο αυτό είναι ανάγκη να αντιμετωπιστούν δεκάδες επιμέρους προβλήματα που ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια τους πολίτες όπως θέματα παραχωρήσεων από το 1924 μέχρι την ισχύ του νόμου 998/79 περιπτώσεις δασικών φυτειών, επιτάχυνσης της έκδοσης των αποφάσεων από τις επιτροπές επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων κ.λπ. Τέλος, το Νομοσχέδιο πρέπει να αντιμετωπίσει με δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα δύο πολυσυζητημένα θέματα:
Την ρύθμιση των αυθαίρετων κτισμάτων.
Τα προβλήματα με τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς.

Σίγουρα οι λύσεις δεν είναι εύκολες και η χρονική συγκυρία αρκετά δύσκολη.

 

Ελπίζω, είναι ανάγκη το μεγάλο αυτό εγχείρημα από την πλευρά της κυβέρνησης να μην αντιμετωπιστεί στα πλαίσια των γνωστών προεκλογικών σκοπιμοτήτων από την αντιπολίτευση γιατί κάτι τέτοιο θα έδειχνε ανευθυνότητα και αδιαφορία για την αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού θέματος.

 

Χρειάζεται ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να συμβάλλουμε θετικά χωρίς ιδιοτελείς πολιτικούς στόχους, με μοναδικό κριτήριο το πραγματικό συμφέρον των πολιτών.