Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/7/2003

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 16 Ιουλίου 2003

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Δ.  ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Να δημιουργηθούν Κέντρα Αγροτικής Εξυπηρέτησης.

    Τη δημιουργία Κέντρων Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ενημέρωσης κι Εξυπηρέτησης (την οποία ήδη πρότεινε στην τελευταία συνεδρίαση της Κ. Ε. του ΠΑΣΟΚ ) ζητεί ο πρόεδρος της ΟΤΟΕ Δημ. Κουσελάς με επιστολή του προς τον υπουργό Γεωργίας Γ. Δρύ.

    Η επιστολή, την οποία ο κ. Κουσελάς κοινοποίησε στο γραφείο του πρωθυπουργού και στο γραμματέας της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, Μιχ. Χρυσοχοϊδη, έχει ως εξής:

    "Από την τακτική μου επικοινωνία με τον αγροτικό κόσμο της Μεσσηνίας και όμορων περιοχών έχω διαπιστώσει ότι το πρόβλημα της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης, καθώς και της πληροφόρησης γενικότερα, είναι ιδιαίτερα οξυμένο και ταλανίζει τους αγρότες μας.
    Κι αυτό παρά τις ειλικρινείς προσπάθειες που καταβάλλει τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Γεωργίας, με την έκδοση εντύπων, τη διενέργεια ενημερωτικών - εκπαιδευτικών σεμιναρίων κ.λ.π.
Η πράξη δείχνει ότι ένα σημαντικό κομμάτι του αγροτικού κόσμου δεν ενημερώνεται καθόλου, ένα άλλο έχει ελλιπή πληροφόρηση, ενώ ορισμένοι αγρότες μας ενημερώνονται με σημαντική καθυστέρηση, που δεν τους παρέχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την πληροφόρηση που λαμβάνουν.
    Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται περισσότερο έντονο στις ορεινές και στις απομακρυσμένες περιοχές.
    Εάν δεν το αντιμετωπίσουμε έγκαιρα, φοβάμαι πως οι στρατηγικοί μας στόχοι για την ανάπτυξη της Γεωργίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, δεν θα επιτευχθούν και δίκαια θα εκληφθούν από τους αγρότες μας ως διακηρύξεις χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.
    Γιατί είναι γεγονός πως χωρίς ολοκληρωμένη, ουσιαστική πληροφόρηση και εκπαίδευση, οι στόχοι μας για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, την αξιοποίηση και τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, την προστασία της απασχόλησης και τη συγκράτηση του πληθυσμού στον τόπο του μέσα από επικερδείς και ουσιαστικές ευκαιρίες απασχόλησης, δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν, στο μέτρο που οι νέες ευκαιρίες και δυνατότητες που διανοίγονται στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα παραμένουν προνόμιο για λίγους.
    Το έλλειμμα αυτό πιστεύω πως μπορεί και πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί με τη δημιουργία θεσμικών υποδομών και στα δύο επίπεδα, της Ενημέρωσης και της Εκπαίδευσης:
Α)     Με τη δημιουργία, σε κάθε δήμο με αγροτικό πληθυσμό, Κέντρων Ολοκληρωμένης Αγροτικής Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης.
Τα Κέντρα αυτά:
    - Θα στελεχώνονται από ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό (γεωπόνους, οικονομολόγους για επιχειρηματικές συμβουλές-επενδύσεις αγροτικού τομέα, ειδικούς τυποποίησης- προβολής και προώθησης προϊόντων κ.λπ.)    
    - Θα έχουν στη διάθεσή τους, μέσα από ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα, την άντληση εξειδικευμένης ενημέρωσης για κάθε θέμα που απασχολεί τον αγρότη και ειδικότερα για τις κοινοτικές επιδοτήσεις, τα κοινοτικά προγράμματα, τις αγροτικές ασφαλίσεις, τις δηλώσεις καλλιέργειας, τις ανταγωνιστικές / εναλλακτικές καλλιέργειες κλπ. 
    - Θα έχουν τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν αιτήσεις και να διεκπεραιώνουν θέματα που αφορούν τον αγρότη, ώστε να μη χάνει πολύτιμο χρόνο και ταλαιπωρείται άσκοπα, λ.χ. για θέματα επιδοτήσεων, αποζημιώσεων, δηλώσεων κ.α.
    Η δημιουργία τους προτείνω να γίνει σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. σε όλες τις Αγροτικές περιοχές.

Β)     Με τη δημιουργία εξειδικευμένου Κέντρου Εκπαίδευσης Αγροτών σε κάθε Περιφέρεια.
    Τέτοια κέντρα υπάρχουν και σε άλλες προηγμένες γεωργικά χώρες (π.χ. Ολλανδία - CTS). Κάθε τέτοιο κέντρο, μέσα από τον προηγμένο τεχνολογικό του εξοπλισμό, θα παρέχει:
    - Πρακτική άσκηση
για τους αγρότες της ευρύτερης περιοχής, καθώς και για το εργατικό ή τεχνικο-επιστημονικό προσωπικό διαφόρων οργανισμών και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.
    - Καλύτερη και πολύπλευρη γνώση και εμπειρία στους εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται στη γεωργική εκπαίδευση.   
    - Ανάπτυξη
και βελτίωση μορφωτικών μέσων για τη γεωργική εκπαίδευση.
    Με τους παραπάνω προτεινόμενους θεσμούς πιστεύω ότι δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο πλέγμα συνεχούς παρακολούθησης και συστηματικής υποστήριξης των στόχων της αγροτικής πολιτικής. ‘Αλλωστε μέσα από τη συνεχή τους επιμόρφωση, που είναι σαφώς απαραίτητη για την κατανόηση των σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών, οι αγρότες μας και θα βοηθηθούν και θα κατανοήσουν έμπρακτα ότι η ευρεία ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και γνώσεων αποτελεί μονόδρομο τόσο για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των ιδίων, όσο και για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας στο σύνολό της.

    Πιστεύοντας ότι οι πιο πάνω προτάσεις θα τύχουν της ιδιαίτερης προσοχής σας, είμαι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία και διευκρίνιση."