Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/6/2003

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 6 Ιουνίου 2003

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ 
 Μέτρα για εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας

    Ημερίδα με θέμα την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας οργάνωσαν η ΓΣΕΕ και η ΟΤΟΕ. Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΟΤΟΕ Δημ. Κουσελάς τόνισε ότι η πιστή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αποτελεί παράγοντα διασφάλισης των εργαζομένων και ανάπτυξης των επιχειρήσεων. 
    Αναφερόμενος στα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ώστε να μην καταστρατηγούνται τα δικαιώματα των εργαζομένων πρότεινε συγκεκριμένα:

1. Να λειτουργήσει τριψήφια «ανοικτή γραμμή καταγγελίας» παραβιάσεων, σε επίπεδο ΣΕΠΕ με τη συμμετοχή εκπροσώπων του συνδικαλιστικού κινήματος, όπου κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να θέτει ή να καταγγέλλει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον εργασιακό του χώρο.
2. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες θεσμικές αλλαγές ώστε να λειτουργήσει και στη χώρα μας ο θεσμός του εργατικού δικαστή, με ταχεία, ευέλικτη και κατάλληλα εξειδικευμένη διαδικασία.
3. Να αυξηθούν, με κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση που ήδη προτάθηκε από την ΟΤΟΕ και την ΓΣΕΕ, οι ποινές για τους παραβάτες της εργατικής νομοθεσίας και των ΣΣΕ/ΔΑ, ώστε να είναι πραγματικά πολλαπλάσιες του οφέλους που αποκομίζει ο παραβάτης. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι σαν να τον παροτρύνουμε να παρανομήσει, αφού στην ουσία κερδίζει απ’ αυτό! Μέχρι σήμερα, κερδίζει. Θα το ανεχθούμε;
4. Να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το ΣΕΠΕ και σε υποδομές και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε μέσα, ώστε να μπορεί να ασκήσει ακώλυτα και ανεπηρέαστα το ρόλο του.
5. Τα ίδια τα μέρη να συγκροτήσουν, κατά κλάδο, επιτροπές επίλυσης ατομικών διαφορών, ερμηνείας όρων ΣΣΕ, εντοπισμού και άσκησης πίεσης στους όποιους παρανομούντες.
6. (Αφορά και τις δύο πλευρές) Να βελτιωθεί η νομοτεχνική επεξεργασία των διατάξεων στις ΣΣΕ και ΔΑ, ώστε να μην υπάρχουν ατέλειες ή ασάφειες στη διατύπωσή τους, που να επιτρέπουν αμφιλεγόμενες ερμηνείες.
7. Να προχωρήσει άμεσα η κωδικοποίηση της Εργατικής Νομοθεσίας, της νομολογίας και των επιμέρους ΣΣΕ-ΔΑ κάθε χώρου, με ιδιαίτερη έμφαση στη σαφήνεια και στη διαφάνεια αποτύπωσης των νόμιμων αποδοχών. Αντίστοιχη σαφήνεια και διαφάνεια πρέπει να διασφαλίζεται στα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, ώστε να είναι γνωστή στον κάθε εργαζόμενο και σε κάθε νόμιμα ενδιαφερόμενο τρίτο η διαφορά των νόμιμων αποδοχών (βασικός, επιδόματα, προσαυξήσεις των οικείων ΣΣΕ) από τις πραγματικά καταβαλλόμενες σ’ αυτόν αποδοχές.