Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/6/2003

                                                                              ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ

Ο πρόεδρος της ΟΤΟΕ Δημ. Κουσελάς ανέφερε μεταξύ άλλων:
    
Ας το καταλάβουμε μια για πάντα! Η ευθύνη για την τήρηση των ΣΣΕ και των νόμων, για την έμπρακτη προστασία και αναβάθμιση της εργασίας είναι υπόθεση όλων μας!
    Της Πολιτείας
, που με τα αρμόδια όργανά της (Υπουργείο, Επόπτες Εργασίας και Ασφάλειας) πρέπει να ελέγχει την τήρηση των νόμων και των ΣΣΕ σε κάθε χώρο, λαμβάνοντας κατάλληλα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μη αφήνοντας περιθώρια για επιλεκτικές ερμηνείες και καταστρατηγήσεις.
    Της Κοινωνίας
, που πρέπει να τιμωρεί εκείνους που αυθαιρετώντας απειλούν τη συνοχή, την πρόοδο και την ευημερία της.
    Των εργοδοτών, που πρέπει να κάνουν πράξη την υποχρέωση ελέγχου και επιρροής για την τήρηση των συμφωνημένων από κάθε επιχείρηση στο χώρο τους.
    Του σ.κ και του κάθε εργαζόμενου, που πρέπει να επαγρυπνεί, να πληροφορείται και να πληροφορεί έγκαιρα για κάθε πρόβλημα, για κάθε παραβίαση.
Πέρα από αυτά, τα γενικά και εν πολλοίς αυτονόητα, υπάρχουν και ειδικότερα μέτρα που μπορούμε και πρέπει άμεσα να προωθήσουμε:

                                                                                  ΕΠΤΑ ΜΕΤΡΑ

1. Να λειτουργήσει τριψήφια «ανοικτή γραμμή καταγγελίας» παραβιάσεων, σε επίπεδο ΣΕΠΕ με τη συμμετοχή εκπροσώπων του σ.κ., όπου κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να θέτει ή να καταγγέλλει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στον εργασιακό του χώρο.
2. Να γίνουν όλες οι απαραίτητες θεσμικές αλλαγές ώστε να λειτουργήσει και στη χώρα μας ο θεσμός του εργατικού δικαστή, με ταχεία, ευέλικτη και κατάλληλα εξειδικευμένη διαδικασία.
3. Να αυξηθούν, με κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση που ήδη προτάθηκε από την ΟΤΟΕ και την ΓΣΕΕ, οι ποινές για τους παραβάτες της εργατικής νομοθεσίας και των ΣΣΕ/ΔΑ, ώστε να είναι πραγματικά πολλαπλάσιες του οφέλους που αποκομίζει ο παραβάτης. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι σαν να τον παροτρύνουμε να παρανομήσει, αφού στην ουσία κερδίζει απ’ αυτό! Μέχρι σήμερα, κερδίζει. Θα το ανεχθούμε;
4. Να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο το ΣΕΠΕ και σε υποδομές και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε μέσα, ώστε να μπορεί να ασκήσει ακώλυτα και ανεπηρέαστα το ρόλο του.
5. Τα ίδια τα μέρη να συγκροτήσουν, κατά κλάδο, επιτροπές επίλυσης ατομικών διαφορών, ερμηνείας όρων ΣΣΕ, εντοπισμού και άσκησης πίεσης στους όποιους παρανομούντες.
6. (Αφορά και τις δύο πλευρές) Να βελτιωθεί η νομοτεχνική επεξεργασία των διατάξεων στις ΣΣΕ και ΔΑ, ώστε να μην υπάρχουν ατέλειες ή ασάφειες στη διατύπωσή τους, που να επιτρέπουν αμφιλεγόμενες ερμηνείες.
7. Να προχωρήσει άμεσα η κωδικοποίηση της Εργατικής Νομοθεσίας, της νομολογίας και των επιμέρους ΣΣΕ-ΔΑ κάθε χώρου, με ιδιαίτερη έμφαση στη σαφήνεια και στη διαφάνεια αποτύπωσης των νόμιμων αποδοχών. Αντίστοιχη σαφήνεια και διαφάνεια πρέπει να διασφαλίζεται στα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, ώστε να είναι γνωστή στον κάθε εργαζόμενο και σε κάθε νόμιμα ενδιαφερόμενο τρίτο η διαφορά των νόμιμων αποδοχών (βασικός, επιδόματα, προσαυξήσεις των οικείων ΣΣΕ) από τις πραγματικά καταβαλλόμενες σ’ αυτόν αποδοχές.