Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/5/2003

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ  31 Μαΐου 2003

Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ

"Θετική υπό προϋποθέσεις η απελευθέρωση των καταναλωτικών δανείων"

    Για την απελευθέρωση των καταναλωτικών δανείων ο πρόεδρος της Ο.Τ.Ο.Ε. και μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, Δ. Κουσελάς, σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι αποτελεί θετικό γεγονός. 


  Πρέπει, όμως, όπως τονίζει, να συνοδευτεί από:


¨ Μείωση των επιτοκίων τα οποία σ’ αυτόν τον τομέα εξακολουθούν να είναι υψηλά.


¨ Προσεκτικές κινήσεις και χειρισμούς από την Τράπεζα Ελλάδος, γιατί οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης τόσο των καταναλωτικών όσο και των στεγαστικών δανείων υποδηλώνουν την ανοδική τάση του βαθμού χρέωσης των νοικοκυριών και την ανάγκη να παρακολουθείται στενά η περαιτέρω εξέλιξη αυτών των μεγεθών.


¨ Δυνατότητα αναχρηματοδότησης των πάγιων δανείων με παροχή νέων με χαμηλότερα επιτόκια και τη συγκέντρωσή τους σε μια Τράπεζα.


Επίσης, όπως σημειώνει, είναι ανάγκη:


    Η Τράπεζα Ελλάδος και ο Διοικητής της, που κατά τα άλλα ισχυρίζεται ότι οι αυξήσεις στους μισθούς δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις, να διασφαλίσουν τη μη άνοδο του πληθωρισμού από την αύξηση της ρευστότητας που θα προκύψει.


   Τα νοικοκυριά και οι πολίτες να είναι προσεκτικοί και να μη σπεύδουν στα πλαίσια ενός άκρατου καταναλωτισμού να αναλάβουν υποχρεώσεις που δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, και αυτό γιατί "οι Τράπεζες δεν είναι εκκλησίες".