Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/5/2003

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  31 Μαΐου 2003   

                                                                    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

                          Συγκεκριμένα μέτρα για τα καταναλωτικά δάνεια

  

    Η απελευθέρωση των καταναλωτικών δανείων και της καταναλωτικής πίστης γενικότερα αποτελεί υπό προϋποθέσεις ένα θετικό γεγονός σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΟΤΟΕ και μέλος της Ε.Ε. του ΠΑΣΟΚ Δημ. Κουσελάς και συνεχίζει:


 "Πρέπει όμως να συνοδευτεί από μείωση των επιτοκίων τα οποία σ’ αυτόν τον τομέα εξακολουθούν να είναι υψηλά, προσεκτικές κινήσεις και χειρισμούς από την Τράπεζα Ελλάδος, γιατί οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης τόσο των καταναλωτικών όσο και των στεγαστικών δανείων υποδηλώνουν την ανοδική τάση του βαθμού χρέωσης των νοικοκυριών και την ανάγκη να παρακολουθείται στενά η περαιτέρω εξέλιξη αυτών των μεγεθών και δυνατότητα αναχρηματοδότησης των πάγιων δανείων με παροχή νέων με χαμηλότερα επιτόκια και τη συγκέντρωσή τους σε μια Τράπεζα.


Είναι ανάγκη επίσης η Τράπεζα Ελλάδος και ο διοικητής της, που κατά τα άλλα ισχυρίζεται ότι οι αυξήσεις στους μισθούς δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις, να διασφαλίσουν τη μη άνοδο του πληθωρισμού από την αύξηση της ρευστότητας που θα προκύψει.


     Τα νοικοκυριά και οι πολίτες να είναι προσεκτικοί και να μη σπεύδουν στα πλαίσια ενός άκρατου καταναλωτισμού να αναλάβουν υποχρεώσεις που δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, και αυτό γιατί οι Τράπεζες δεν είναι εκκλησίες…"