Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/5/2003

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ  31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2003   

                                       Απελευθέρωση των ορίων στη χορήγηση καταναλωτικών δανείων

                         Διάσταση απόψεων Γιαννακόπουλου και Κουσελά

Το δημοσίευμα αναφέρεται στην αντίθετη άποψη που εκφράζουν για την απελευθέρωση των καταναλωτικών δανείων ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Γιαννακόπουλος και το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Δημήτρης Κουσελάς. Ειδικότερα, για τον Δ. Κουσελά η εφημερίδα, αναφέρει:

Δημήτρης Κουσελάς

   Στην ανακοίνωσή του ο Δημήτρης Κουσελάς υπογραμμίζει:

"Η απελευθέρωση των καταναλωτικών δανείων και της καταναλωτικής πίστης γενικότερα αποτελεί υπό προϋποθέσεις ένα θετικό γεγονός. 


Πρέπει όμως να συνοδευτεί από:


-  Μείωση των επιτοκίων τα οποία σ’ αυτόν τον τομέα εξακολουθούν να είναι υψηλά. 


-  Ππροσεκτικές κινήσεις και χειρισμούς από την Τράπεζα Ελλάδος, γιατί οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης τόσο των καταναλωτικών όσο και των στεγαστικών δανείων υποδηλώνουν την ανοδική τάση του βαθμού χρέωσης των νοικοκυριών και την ανάγκη να παρακολουθείται στενά η περαιτέρω εξέλιξη αυτών των μεγεθών.


-  Δυνατότητα αναχρηματοδότησης των πάγιων δανείων με παροχή νέων με χαμηλότερα επιτόκια και τη συγκέντρωσή τους σε μια Τράπεζα.Είναι ανάγκη επίσης:


1. Η Τράπεζα Ελλάδος και ο διοικητής της, που κατά τα άλλα ισχυρίζεται ότι οι αυξήσεις στους μισθούς δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις, να διασφαλίσουν τη μη άνοδο του πληθωρισμού από την αύξηση της ρευστότητας που θα προκύψει.


2. Τα νοικοκυριά και οι πολίτες να είναι προσεκτικοί και να μη σπεύδουν στα πλαίσια ενός άκρατου καταναλωτισμού να αναλάβουν υποχρεώσεις που δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, και αυτό γιατί οι Τράπεζες δεν είναι εκκλησίες…"