Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/5/2003

Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 6 Μαΐου 2003

Με τίτλο: 

"Ζητείται συνδικαλιστικό μέτωπο στον ευρω - χρηματοπιστωτικό τομέα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ θέμα της πανευρωπαϊκής συνδιάσκεψης οι κοινές συλλογικές συμβάσεις "

το ρεπορτάζ της εφημερίδας αναφέρεται στην πρώτη μέρα της Πανευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Εργαζομένων του Χρηματοπιστωτικού κλάδου UNI EUROPA FINANCE. Η συνδιάσκεψη έγινε στην Αθήνα με τη συνεργασία της ΟΤΟΕ και της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος. Μεταξύ των ομιλητών ήταν και ο πρόεδρος της ΟΤΟΕ Δημήτρης Κουσελάς
Συγκεκριμένα η εφημερίδα γράφει:

......."Ο πρόεδρος της ΟΤΟΕ κ.

Δ. Κουσελάς

αναφέρθηκε στη διαμόρφωση μιας κοινής στρατηγικής των συνδικάτων του κλάδου που θα δίνει ενιαία απάντηση στην πολιτική των τραπεζών. 


    «Η πολιτική των τραπεζών στη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και την Ελλάδα είναι ενιαία ως προς τη συμπίεση του εργατικού κόστους, την αμφισβήτηση της σταθερότητας στην απασχόληση την ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας και την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων». 


Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΤΟΕ, η απάντηση των ευρωπαϊκών συνδικάτων πρέπει να περιλαμβάνει «τη μεγέθυνση της πίτας, την προσφορά νέων υπηρεσιών και προϊόντων, την καλύτερη οργάνωση, τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση» αλλά και τις διεκδικήσεις για «την ανακατανομή του εισοδήματος, τη μείωση του χρόνου εργασίας την υπογραφή συλλογικής σύμβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων απέναντι στους εργαζόμενους και την κοινωνία» ".