Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/12/2002

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  13 Δεκεμβρίου 2002

             Παρέμβαση Κουσελά για τον εθνικό δρόμο 

Επιστολή στην υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Β. Παπανδρέου για το θέμα του εθνικού δρόμου έστειλε ο πρόεδρος της ΟΤΟΕ Δημ. Κουσελάς. Στην επιστολή σημειώνονται τα εξής: 
           

Κυρία Υπουργέ,


       Σοβαρά προβλήματα έχουν προκύψει σχετικά με τη χωροθέτηση της νέας εθνικής οδού Τρίπολης Καλαμάτας.


Τα προβλήματα πέραν των άλλων, εστιάζονται σε δύο κρίσιμης σημασίας ζητήματα.


       Το πρώτο αφορά τις πηγές του Αγίου Φλώρου λίγο έξω από την Καλαμάτα.


Οι πηγές αυτές είναι η ΖΩΗ όλης της περιοχής από άποψη ύδρευσης και άρδευσης. Από όσα έχουν λεχθεί μέχρι σήμερα φαίνεται ότι δεν έχει γίνει η αναγκαία γεωλογική – υδρογεωλογική μελέτη για το πελώριο αυτό θέμα. Άρα δεν εξασφαλίζεται με απόλυτο τρόπο η διαφύλαξή τους τόσο όσον αφορά την ποσότητα όσο και την ποιότητα. Είναι ανάγκη, λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, να προτιμηθεί η διέλευση του δρόμου δυτικά, μέσα από τον κάμπο. Είναι αδιανόητο να υπάρξει το οποιοδήποτε ρίσκο σχετικά με το μείζον αυτό ζήτημα.


Η διέλευση μέσα από τον κάμπο μπορεί να παρουσιάζει άλλα προβλήματα, είναι όμως αντιμετωπίσιμα.


       Το δεύτερο πρόβλημα αφορά τον τερματισμό της νέας εθνικής οδού που με βάση τις υφιστάμενες μελέτες καταλήγει στο… πουθενά. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλεψη για τη σύνδεσή του με το οδικό δίκτυο της πόλης. Σχετικά με αυτό έχει ήδη χωροθετηθεί και δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο περιμετρικός δακτύλιος της πόλης. Η σύνδεση της νέας εθνικής οδού και του περιμετρικού δακτυλίου είναι πάγιο αίτημα του Δήμου Καλαμάτας που τώρα πρέπει να γίνει πραγματικότητα.


Για την κατασκευή άλλωστε του περιμετρικού δακτυλίου δεσμεύτηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη πρόσφατη επίσκεψή του στην Καλαμάτα.


Μόνο έτσι θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα προβλήματα και η πόλη να γίνει λειτουργική και ανθρώπινη.


           Κυρία Υπουργέ,


Είναι ανάγκη με την ευαισθησία που γνωρίζω ότι σας διακρίνει να επιληφθείτε άμεσα των υπαρχόντων προβλημάτων που σήμερα συζητούνται στο συμβούλιο Ανάθεσης Δημοσίων Έργων.


Πρέπει να ληφθούν οπωσδήποτε υπ’ όψιν στις αποφάσεις που θα παρθούν οι παρατηρήσεις και προτάσεις των φορέων και του Δήμου της Καλαμάτας που συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη που οργάνωσε στο ΥΠΕΧΩΔΕ η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού.


       Με την βεβαιότητα των δικών σας ενεργειών, διατελώ,


                                                                            Με τιμή


                                                                 

Δημήτρης Κουσελάς
                                                                  

Πρόεδρος Ο.Τ.Ο.Ε.