Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/10/2002

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  23 Νοεμβρίου 2002

Παρέμβαση Δ. Κουσελά για τους νέους αγρότες
    
    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι αγρότες θίγονται σε επιστολή του προέδρου της ΟΤΟΕ Δημήτρη Κουσελά προς τον υπουργό Γεωργίας Γιώργο Δρυ από τον οποίο ζητεί "να αλλάξει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων". Η επιστολή αναφέρει τα εξής:
"

Κύριε Υπουργέ,


Οι νέοι αγρότες αποτελούν, ως γνωστό, την ελπίδα και την προοπτική για την ανάπτυξη και αναζωογόνηση της υπαίθρου.


Είναι εκείνοι για τους οποίους και το Υπουργείο Γεωργίας, πιστεύω, θέλει να επενδύσει πολλές πλευρές της πολιτικής του, προκειμένου ο αγροτικός τομέας να βγει από την κρίση

.

Οι νέοι αγρότες της περιοχής της Μεσσηνίας ανησυχούν και βρίσκονται σε αδιέξοδο, μετά την τύχη που είχαν κατά την αξιολόγηση των Σχεδίων βελτίωσης που υπέβαλαν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.


Εγκρίθηκε μόνο ένα μικρό ποσοστό των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν. Η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης είναι γραφειοκρατική, πολύπλοκη και χρονοβόρα.


Το κόστος των μελετών είναι υψηλό και ο νέος αγρότης αναλαμβάνει το ρίσκο να υποβάλλει το επενδυτικό σχέδιο, χωρίς να είναι σίγουρος ότι θα εγκριθεί.


Η κατανομή πιστώσεων για τα σχέδια βελτίωσης είναι μικρή και δεν είναι δυνατόν μ’ αυτή να καλυφθούν οι ανάγκες για το Νομό μας. Δεν είναι δυνατόν τα επενδυτικά σχέδια να αξιολογούνται θετικά από τις τοπικές επιτροπές των Διευθύνσεων Γεωργίας και ν’ απορρίπτονται στην Περιφέρεια σχεδόν στο σύνολό τους.


Το ζήτημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.


Προτείνω τα επενδυτικά σχέδια να αξιολογούνται και να εγκρίνονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωργίας, με απλούστερες διαδικασίες, έτσι ώστε ο αγρότης να εξυπηρετείται στον τόπο του και να μην ταλαιπωρείται τρέχοντας από Υπηρεσία σε Υπηρεσία.


Είναι ανάγκη λοιπόν να αλλάξει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων, ώστε να βοηθηθούν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις, να εκσυγχρονιστούν και να μπορέσουν έτσι να ανταποκριθούν θετικά στις νέες ανταγωνιστικές συνθήκες, που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια μιας απελευθερωμένης και παγκοσμιοποιημένης Οικονομίας.


   Είμαι βέβαιος, ότι με την ευαισθησία που σας διακρίνει θα ανταποκριθείτε θετικά και θα εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή το μεγάλο αυτό ζήτημα, προκειμένου να δοθούν λύσεις, που θα βοηθήσουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και στην πρόοδο της υπαίθρου".