Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/2/2008

 

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ  09  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008
«Στη βουλή  κατέθεσε ο  Δ. Κουσελάς τις προτάσεις
 της ΤΕΔΚ Μεσσηνίας για το χωροταξικό
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 09ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008
« Κουσελάς Αναφορά της ΤΕΔΚ για το χωροταξικό ».

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008
«Αναφορά του Δημήτρη Κουσελά με τις προτάσεις
της ΤΕΔΚ Μεσσηνίας για το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού
»

Εφημερίδα  ΦΩΝΗ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008
«
Αναφορά του Δ. Κουσελά , στη βουλή 
οι προτάσεις της ΤΕΔΚ για το Χωροταξικό Σχεδιασμό
»
 

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 09ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008

«Αναφορά του Δημήτρη Κουσελά με τις προτάσεις της ΤΕΔΚ Μεσσηνίας για το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού »

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων, ζητώντας να εξετασθούν και να υιοθετηθούν οι προτάσεις της ομόφωνης απόφασης της ΤΕΔΚ Μεσσηνίας για το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και για την αναγκαία αναβάθμιση της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας.

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

« Σας διαβιβάζω την με αρ. 7/2008 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΤΕΔΚ Νομού Μεσσηνίας με θέμα το «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» .

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή τα περιλαμβανόμενα στο συνημμένο εύλογα αιτήματα της ΤΕΔΚ Μεσσηνίας, όπως:

- τον χαρακτηρισμό της ευρύτερης περιοχής της Καλαμάτας ως εθνικού πόλου ανάπτυξης,

- την αναβάθμιση του αεροδρομίου και του λιμένα της Καλαμάτας,

- τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου,

- τον προσδιορισμό της ευρύτερης περιοχής του Μελιγαλά ως διαμετακομιστικού κέντρου,

- την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ν. Μεσσηνίας για σύγχρονες καλλιέργειες,

- την υπαγωγή της Αρχαίας Μεσσήνης, του Επικούρειου Απόλλωνα, του Ανακτόρου του Νέστορα και των Κάστρων της Μεσσηνίας στα διεθνούς εμβέλειας μνημεία,

- την ανάδειξη των περιοχών του Ταϋγέτου, της Νέδας, της ευρύτερης Πυλίας και της Μάνης,

- την άμεση δημιουργία Κτηματολογίου και Δασολογίου καθώς και βάσεων χωρικών πληροφοριών,

- την προώθηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των ΣΧΟΑΠ και την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την υλοποίησή τους,

προκειμένου ο Γενικός Χωροταξικός Σχεδιασμός να προάγει ολοκληρωμένα την περιφερειακή ανάπτυξη, αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας πλήρως και ισόρροπα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των αστικών κέντρων και της υπαίθρου, καθώς και τους σημαντικότατους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους που ο Νομός Μεσσηνίας διαθέτει