Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/1/2002

Εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ"    9 Ιανουαρίου 2002

"ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ"
Άρθρο του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ Προέδρου της Ο.Τ.Ο.Ε. και Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ

Η πραγματοποίηση της οικονομικής και νομισματικής ενοποίησης, δημιουργεί για τις προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, νέες προκλήσεις και νέα καθήκοντα. Ο σοσιαλιστικός στόχος για την Ευρώπη των λαών επανέρχεται αργά αλλά σταθερά στο ευρωπαϊκό προσκήνιο.
Σήμερα αμφισβητούνται πλέον φανερά οι κυρίαρχες αντιλήψεις και πρακτικές της νεοφιλελεύθερης εξουσίας, που έντεχνα και μεθοδευμένα παρουσιάζουν την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον της διεθνοποιημένης οικονομίας και την αποκλειστική κυριαρχία των στόχων της Ανάπτυξης και της Σταθερότητας στις πολιτικές της Ε.Ε. ως ιστορική αναγκαιότητα. Οι λαοί της Ευρώπης, απορρίπτουν το νεοφιλελεύθερο εγχείρημα της γενικευμένης αμφισβήτησης του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου. Απορρίπτουν την κατάργηση των όποιων ασφαλιστικών δικλείδων κοινωνικής προστασίας, στο όνομα της όποιας ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι λαοί της Ευρώπης προσβλέπουν αντίθετα, σε μία εναλλακτική ευρωπαϊκή πολιτική που θα στηρίζεται στη δικαιότερη κατανομή και την αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου και όχι μόνο σε χρηματο-νομισματικές βάσεις. Οι λαοί της Ευρώπης προσμένουν να υλοποιηθεί το όραμα της κοινωνικής Ευρώπης με όρους πραγματικής σύγκλισης και όχι μεμονωμένων οικονομικών δεικτών. Οι λαοί προσδοκούν μία ενιαία κοινωνική Ευρώπη, προσαρμοσμένη τόσο στις ανάγκες της διεθνοποίησης, όσο και στη δημοκρατική και κοινωνική ευρωπαϊκή παράδοση. Ένας νέος διεθνισμός και πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα είναι αναγκαίος, με στόχο την ανάπτυξη των κοινωνικών δικαιωμάτων εκεί που υπάρχει κοινωνικό έλλειμμα (κατάργηση της παιδικής εργασίας, κοινωνικές ρήτρες στο διεθνές εμπόριο, διασφάλιση τουλάχιστον των στοιχειωδών κοινωνικών δικαιωμάτων στις χώρες του τρίτου κόσμου). Στηρίζουμε το νέο κοινωνικό συμβόλαιο, τον «νέο ευρωπαϊκό δρόμο για μία Ευρώπη των λαών», την πρωτοβουλίας των σοσιαλιστών της Ευρώπης για πολιτικές που καθορίζουν το μείγμα, την ισορροπία μεταξύ της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την πίεση των λαών της, αρχίζει να μετατοπίζεται από τις γνωστές χρηματο-νομισματικές βάσεις σε πολιτικές με περισσότερο κοινωνικά κριτήρια. Η προώθηση της απασχόλησης με την προσπάθεια εναρμόνισης των εθνικών πολιτικών πρέπει να υλοποιηθεί ως πρώτη προτεραιότητα. Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη αρχίζουν να ενσωματώνονται στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποκτούν ένα υπερεθνικό χαρακτήρα. Το μεγάλο κενό στο πεδίο της κοινωνικής συνοχής και η ανάγκη λήψης μέτρων, ώστε το κενό αυτό να καλυφθεί, γίνεται συνείδηση όλων και αποτυπώνεται ήδη σε ορισμένα ευρωπαϊκά κείμενα και αποφάσεις.
Ο αγώνας και οι προσπάθειες αυτές, που ήδη αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς, πρέπει να συνεχιστούν πιο έντονα και πιο συντονισμένα.
Το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο και η προάσπισή του, είναι υπόθεση όλων μας και προϋπόθεση για να γίνει πράξη το όραμα μιας πραγματικά Ενωμένης Ευρώπης, με δημοκρατία, ευημερία και κοινωνική δικαιοσύνη!