Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/10/2001

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  6 Οκτωβρίου 2001

                                                                    ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

                  Επιστολή Κουσελά προς Ανωμερίτη για τις ζώνες

   Στην αναστάτωση με αφορμή τη μεγάλη μείωση που έγινε στις ελαιοκομικές ζώνες αναφέρεται ο πρόεδρος της ΟΤΟΕ Δημήτρης Κουσελάς σε επιστολή του προς τον υπουργό Γεωργίας Γ. Ανωμερίτη, στην οποία σημειώνει τα εξής:


"Κύριε υπουργέ,


    Με την ευαισθησία ενός ανθρώπου, που ασχολείται με τα κοινά, παίρνω την πρωτοβουλία να επικοινωνήσω μαζί σας, για να σας εκθέσω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.


    Οι ελαιοπαραγωγοί του Νομού Μεσσηνίας βρίσκονται σε αναστάτωση με αφορμή τη μεγάλη μείωση που έγινε στις ελαιοκομικές ζώνες.


Βρίσκονται σε αναστάτωση, γιατί πιστεύουν ότι συντελείται σε βάρος τους μια μεγάλη αδικία.


    Επελέγη, κύριε Υπουργέ, η Μεσσηνία και χρεώνεται τη χωρίς προηγούμενο μείωση των ε λ α ι ο κ ο μ ι κ ώ ν  ζωνών, για να καλυφθούν αδυναμίες του συστήματος ελέγχου. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις οι ζώνες μειώνονται στο μισό.


    Δεν έφθαναν τα τόσα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί (

υψηλό κόστος, χαμηλές τιμές κ.α

.), έρχονται τώρα να προστεθούν και άλλα. Οικονομικά οδηγούνται σε μαρασμό. Με ποια κριτήρια, κύριε Υπουργέ, έγιναν αυτές οι μειώσεις στις ζώνες;


    -Γιατί αγνοήθηκαν οι προτάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και γιατί δεν υπήρξε συνεργασία με τους εκπροσώπους των φορέων ;


    -Γιατί ενημερώθηκαν μ’ αυτόν τον τρόπο οι ελαιοπαραγωγοί και όχι επίσημα και υπεύθυνα ;


    Είναι επικίνδυνο να διοχετεύονται έγγραφα στο Νομό με μόνο σκοπό να ανιχνευθούν οι αντιδράσεις των ελαιοπαραγωγών. Χρεώνεται η Μεσσηνία αυτά που έπρεπε να είχαν αναζητηθεί αλλού, εκεί που τα τελευταία χρόνια η παραγωγή συνεχώς αυξάνεται.


    Οι παραγωγοί δεν θα ανεχθούν, κύριε Υπουργέ, αυτήν την αδικία. Περιμένουμε, με την ευαισθησία που σας διακρίνει, να λάβετε

άμεσα μέτρα

, ώστε να αρθεί η αδικία.


Ζητάμε ο συντελεστής πολλαπλασιασμού της ζώνης να είναι τέτοιος, ώστε να αποκαθιστά την αδικία, να καλύπτει όλο το Νομό και κύρια εκείνες τις περιοχές, όπου η μείωση των ζωνών ήταν πολύ μεγάλη".