Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/6/2001

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 28/6/2001

Η μετοχή... Κουσελά

ΣΤΑ πάνω της βρέθηκε η μετοχή του προέδρου της ΟΤΟΕ Δημ.Κουσελά, στις οικονομικές σελίδες της εφημερίδας ¨΄Έθνος" και σε ειδική ημερήσια στήλη με τίτλο "Η μετοχή τους".

Κατά την εφημερίδα κέρδισε την...άνοδο "επειδή εμφανίζεται θετικός στη διεύρυνση του ωραρίου των συναλλαγών του κοινού με τις τράπεζες, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.