Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/4/2001

Τις δηλώσεις του Δημήτρη Κουσελά για  το ασφαλιστικό πρόβλημα  αλλά και για τις προτάσεις της Κυβέρνησης πάνω στο θέμα αυτό δημοσιεύει η εφημερίδα ΕΘΝΟΣ στις 20/4/2001  με τίτλο:

Τι θα συζητήσουμε

ΤΑ ΜΕΤΡΑ που πρότεινε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του ασφαλιστικού προβλήματος συρρικνώνουν δραστικά τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και το περιεχόμενο της κοινωνικής ασφάλισης. Είναι μέτρα που βαρύνουν μονόπλευρα τους εργαζόμενους αφού αυξάνουν περαιτέρω τα όρια ηλικίας και περικόπτουν σημαντικά τις συντάξεις. Ως εκ τούτου ο χαρακτήρας τους είναι κοινωνικά άδικος και στο ένα τους σκέλος κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με τα μέτρα της περιόδου 1990 - 92. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα μέτρα αυτά δεν επιβαρύνεται ούτε ο κρατικός προϋπολογισμός ούτε η εργοδοτική πλευρά. Πάνω σε τέτοια μέτρα δεν μπορεί να γίνει κοινωνικός διάλογος.

Εμείς δεν αρνούμαστε την συζήτηση. Μπορούμε και πρέπει να συζητήσουμε για:  

Τα αίτια που οδήγησαν στα σημερινά προβλήματα.
Τις προτάσεις και θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος για τη χρηματοδότηση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, δηλαδή για:

  • Την αναδιανομή του Εθνικού Προϊόντος μέσα από τη φορολογία των πολύ ψηλών εισοδημάτων.

  • Τον ρόλο του κρατικού προϋπολογισμού.

  • Την σωστή αξιοποίηση της περιουσίας των Ταμείων.

  • Τη δομή και τη λειτουργία του ασφαλιστικού συστήματος.

Δεν θα συζητήσουμε όμως πάνω σε παραπέρα αύξηση των ορίων ηλικίας και στη μείωση των συντάξεων. Αυτά πρέπει να αποσυρθούν. Το συνδικαλιστικό κίνημα και οι εργαζόμενοι θα αντιδράσουν καθολικά, ενωτικά και συντονισμένα στο πλαίσιο ενός αγώνα έντονου και μακράς πνοής. Ενός αγώνα πολύμορφου στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που στόχο θα έχει την υλοποίηση των θέσεων των εργαζομένων για το δημόσιο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα υγιές και βιώσιμο. Για ένα ενιαίο ταμείο ασφάλισης για όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους που θα διασφαλίζει τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα.