Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/4/2001

ΕΘΝΟΣ 4/4/2001

Δημήτρης Κουσελάς:

ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

" Το ασφαλιστικό σύστημα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα παροχών, αλλά έχει πρόβλημα χρηματοδότησης και πόρων. Για το σκοπό αυτό, πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και φυσικά το κράτος, γιατί χωρίς τη συμμετοχή του δεν νοείται κοινωνική ασφάλιση.

Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι μέχρι σήμερα το κράτος δεν έχει πληρώσει δραχμή για τους τραπεζικούς υπαλλήλους. Δεν έχει καταβάλει ούτε τα χρήματα που όφειλε για τους νέους συναδέλφους - που μπήκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 - στα πλαίσια της τριμερούς χρηματοδότησης και τα οποία ανέχονται σε 1,3 τρισεκατομμύρια.

Τις ευθύνες τους πρέπει να αναλάβουν και οι τράπεζες, γιατί οι υποχρεώσεις τους απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία είναι πολύ μεγάλες και οι κατά καιρούς πολιτικές της εθελουσίας εξόδους και της παρακράτησης ορισμένες φορές των εισφορών των ταμείων έχουν δημιουργήσει προβλήματα.

Είμαστε αποφασισμένοι να αντιδράσουμε με όλες τις δυνάμεις μας, αν η κυβέρνηση επιχειρήσει να επαναλάβει τις γνωστές εισπρακτικές - ταμειακές λογικές της περιόδου 1990 - 92, που ενώ αύξησαν τα όρια ηλικίας και μείωσαν τις συντάξεις, δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα".