Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/4/2009

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2009
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ

Αποζημείωση περιμένουν ακόμη οι αλιεις της Κορώνης.

 

Παρών στη συζήτηση ήταν και ο βουλευτής Μεσσηνίας του Πα.Σο.Κ. Δημ. Κουσελάς, ο οποίος σχολίασε πως οι ψα­ράδες της Κορώνης «προσπα­θούν να τα βγάλουν πέρα κάτω από αντίξοες συνθήκες. Δεν εί­ναι οΰτε έχοντες αλλά οΰτε και κατέχοντες. Ένα μεροκάματο προσπαθούν να βγάλουν και είναι γεγονός πως η καταστρο­φή είναι πολύ μεγάλη. Παρά το ότι κατέθεσα δυο ερωτήσεις στη Βουλή, δεν υπήρξε δεσμευ­τική απάντηση, πέρα από τη διαδικασία ανακατασκευής του λιμανιού. Η αποζημίωση των ψαράδων ακόμη εκκρεμεί κι αυτό δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα σε αυτούς και τις οικογένειες τους. Είναι ανάγκη η Πολιτεία να σκύψει και να δει άμεσα το πρόβλημα. Δεν μπορεί να χαρίζονται δισεκα­τομμύρια στους τραπεζίτες, τους έχοντες και κατέχοντες, κι αυτοί οι οποίοι όχι μόνο δεν ευθύνονται για την κρίση, αλλά πληρώνουν και τα σπασμένα των θεομηνιών, να μένουν στο έλεος του Θεού, πλήρως αβοή­θητοι...».