Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/4/2009

 

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ   16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2009
Πότε θα εφαρμοστεί η μελέτη αναδιάρθρωσης για τη Μεσσηνία;
Ερώτηση του Δημ. Κουσελα για καθυστέρηση στην εφαρμογή περιφερειακών μελετών για τις καλλιέργειές.

 

 

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ   16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2009
Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Ερώτηση για εφαρμογή μελετών αναδιάρθρωσης καλλιεργειών.

 

Εφημερίδα ΦΩΝΗ  16  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2009
Ερώτηση του Βουλευτή Δημ. Κουσελα.
Να εφαρμοστούν οι μελέτες αναδιάρθρωσης καλλιεργειών.

 

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2009

Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Ερώτηση για μελέτες αναδιάρθρωσης καλλιεργειών.

Ο βουλευτής Δημ. Κουσελάς, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης  Σωτ. Χατζηγάκη , ζητώντας να πληροφορηθεί τους λόγους της καθυστέρησης στην εφαρμογή των περιφερειακών μελετών αναδιάρθρωσης καλλιεργειών και ειδικότερα της μελέτης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τη Μεσσηνία. Ειδικότερα ο κ. Κουσελάς ερωτά: Γιατί καθυστερεί η εφαρμογή των μελετών αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών σε κάθε Περιφέρεια. Αν έχει γίνει αναδιάρθρωση έστω και για ένα στρέμμα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και ιδιαίτερα στη Μεσσηνία. Αν ναι, σε τι είδος ή ποικιλία. Πότε θα εφαρμοστεί η μελέτη αναδιάρθρωσης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε η γεωργία και η κτηνοτροφία να καταστούν ανταγωνιστικές και προσοδοφόρες για τους αγρότες.