Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/4/2009

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ   14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2009
Ερώτηση Κουσελά για την απορρόφηση κονδυλίων για τους πυρόπληκτους.

 

Εφημερίδα ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ   14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2009
Ερώτηση από τον Βουλευτή Δημ.Κουσελά.
Που διατέθηκαν τα κονδύλια του Ταμείου Αλληλοβοήθειας της Ε.Ε. στους πυρόπληκτους της Μεσσηνίας και της Πελοπονήσσου.

 

Εφημερίδα ΦΩΝΗ  14  ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2009
Ερώτηση από τον Βουλευτή Δημ. Κουσελα.
Που διατέθηκαν τα κονδύλια του Ταμείου Αλληλοβοήθειας της Ε.Ε. στους πυρόπληκτους της Μεσσηνίας και της Πελοπονήσσου.

 

 

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   2009

Ερώτηση Κουσελά για βοήθεια πυροπλήκτων

Ο βουλευτής Δημ. Κουσελάς κατέθεσε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων στη Βουλή, προς τους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, για την απορρόφηση και διάθεση κονδυλίων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας της Ε.Ε. στους πυρόπληκτους του Νομού Μεσσηνίας. Ο κ. Κουσελάς  ερωτά τι ποσά απορροφήθηκαν από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της Ε.Ε για τη στήριξη των πυρόπληκτων του 2007 μέχρι σήμερα και τι ποσά διατέθηκαν ανά πυρόπληκτο νομό και ιδιαίτερα για το Ν. Μεσσηνίας και για ποιους σκοπούς.