Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/12/2004
Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

«ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Να μη μείνει στα…αζήτητα ο δρόμος Νέδας- όρια Νομού – Λύκαιο»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

«ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Να μη μείνει στα…αζήτητα ο δρόμος Νέδας- όρια Νομού – Λύκαιο!»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

"Ο Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡ. ΦΩΛΙΑ
Επιβεβλημένη η ολοκλήρωση του δρόμου Νέδας - Μεγαλόπολης"

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Να μη μείνει στα… αζήτητα ο δρόμος Νέδα - Λύκαιο

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρήστος Φώλιας απάντησε στην Αναφορά που κατέθεσε στις 3-11-2004 στη Βουλή ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, μετά από αίτημα της περιοχής και του Δήμου, για την ολοκλήρωση του δρόμου «Νέδα-όρια νομού-Λύκαιο», μήκους 6 χιλιομέτρων, η οποία έχει καθυστερήσει υπερβολικά και αδικαιολόγητα.

Στην απάντησή του, ο κ. Φώλιας επισυνάπτει το με αρ. πρωτ. 4807/1-10-2004 έγγραφο της ΥΔΕΠ Πελοποννήσου, το οποίο στάλθηκε και στο δήμο Είρας και το οποίο περιέχει αρνητική αξιολόγηση του συγκεκριμένου έργου για ένταξη στο μέτρο 2.2.1. του ΠΕΠ Πελοποννήσου, για καθαρά τυπικούς, όπως επικαλείται, λόγους και συγκεκριμένα:

    • εκπρόθεσμη έγκριση περιβαλλοντικών όρων τμήματος του έργου από την αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση ΠΕ.ΧΩ.ΠΟ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας)

    • μη επιλεξιμότητα των δαπανών του, αφού μεγάλο τμήμα του συνολικότερου δρόμου είχε ήδη χρηματοδοτηθεί με κονδύλια του Β’ ΚΠΣ, επομένως, κατά την άποψη της αρμόδιας Αρχής Πληρωμής, δεν μπορεί να προταθεί για χρηματοδότηση στα επιχειρησιακά προγράμματα της τρέχουσας περιόδου, έργο «με το ίδιο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο».

Σε γραπτή ανακοίνωση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ για το θέμα τονίζεται πως ανεξάρτητα από το κατά πόσον είναι βάσιμοι ή αντίθετα προσχηματικοί οι λόγοι που επικαλείται η Περιφέρεια (και τους οποίους αμφισβητεί ο Δήμος) για την απόρριψη του έργου, η ουσία είναι πως ένα οδικό κομμάτι ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή παραμένει σε εκκρεμότητα.

Η ολοκλήρωση της οδικής αρτηρίας Νέδα – όρια Νομού Μεσσηνίας – Λύκαιο – Μεγαλόπολη είναι επιβεβλημένη, στο μέτρο που, εάν ολοκληρωθεί το εναπομείναν τμήμα 6 χιλιομέτρων του δρόμου, θα διευκολυνθούν οι μετακινήσεις από και προς την Είρα και θα δοθεί η απαραίτητη αναπτυξιακή ώθηση σε μια περιοχή ορεινή και μειονεκτική, αλλά ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τουριστικού ενδιαφέροντος (στο Δ.Δ. Νέδας υπάρχει ο Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα και ο ποταμός της Νέδας), που δικαιούται και πρέπει κατά προτεραιότητα να λάβει ειδική υποστήριξη.

Με βάση αυτά, δεν είναι δυνατόν το αρμόδιο Υπουργείο και η Περιφέρεια να «νίπτουν τας χείρας τους», προβάλλοντας τυπικούς λόγους και «εκπρόθεσμες καταθέσεις μελετών και εγκρίσεων», που βαρύνουν τις ίδιες τις αρμόδιες υπηρεσίες!

Ακριβώς επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι του δρόμου χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε ήδη με κονδύλια του Β’ ΚΠΣ, πρέπει αυτό άμεσα να ολοκληρωθεί, με την αναγκαία και κατά προτεραιότητα διάθεση των απαιτούμενων εθνικών πόρων, ώστε το τμήμα που ήδη υλοποιήθηκε να μη μείνει «δώρο άδωρο» για τους κατοίκους και για την ανάπτυξη της περιοχής!