Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/12/2004

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

«Ερώτηση για 12 συμβασιούχους από 7 βουλευτές του Πα.Σο.Κ.»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

«ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ Ο Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Καταχρηστικές απολύσεις και αντικατάσταση συμβασιούχων

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, καθώς και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Γρηγοράκος Λεωνίδας, Κατσιλιέρης Πέτρος, Μανιάτης Ιωάννης, Μανωλάκης Άγγελος, Ρέππας Δημήτριος, Χωρέμης Αναστάσιος, κατέθεσαν Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με θέμα την καταχρηστική απόλυση και την αδιαφανή αντικατάσταση με άλλους, 12 συμβασιούχων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

« Στις 24/7/2002, προσλήφθηκαν στη Δ/νση Αλλοδαπών της Περιφέρειας Πελοποννήσου 12 άτομα, από διάφορους νομούς της Πελοποννήσου, με ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης έργου, σύμφωνα με το Ν. 1882/90 (άρθρα 8 και 16), 12μηνης διάρκειας. Η πρόσληψη έγινε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Πελοποννήσου και η πληρωμή των αμοιβών τους από το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω του Ταμείου.

Οι δωδεκάμηνες συμβάσεις των εν λόγω εργαζομένων έληξαν στις 24/7/2003. Μια ημέρα μετά από τη λήξη τους, οι συμβάσεις αυτές ανανεώθηκαν, λόγω της σημασίας των υπηρεσιών που αυτοί παρείχαν για την ομαλή λειτουργία της Δ/νσης Αλλοδαπών, για έναν ακόμα χρόνο.

Στις 24/7/2004 οι ανωτέρω συμβάσεις έληξαν εκ νέου, αυτή όμως τη φορά η νέα Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου δεν τις ανανέωσε για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους. Ο λόγος της μη ανανέωσης δεν ήταν, βεβαίως, ότι έληξε το έργο τους, ή ότι δεν είχε αυτό συνεχή και ουσιώδη χαρακτήρα για την υποστήριξη της Δ/νσης Αλλοδαπών της Περιφέρειας Πελοποννήσου. ‘Ηταν, ως απεδείχθη, για να τοποθετηθούν στη θέση αυτών των εργαζόμενων άλλοι, με τις ίδιες αρμοδιότητες και με το ίδιο αντικείμενο εργασίας, που να είναι της επιλογής της νέας πολιτικής ηγεσίας!

Θεωρώντας την ως άνω πρακτική καταχρηστική και άδικη, ορισμένοι από τους θιγόμενους προσέφυγαν ήδη στη Δικαιοσύνη, εγκαλώντας την Περιφέρεια για την αντικατάστασή τους από διαφορετικά άτομα, ενώ οι ίδιοι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είχαν δε αποκτήσει σημαντική εμπειρία με τη διαρκή ενασχόλησή τους με τα συγκεκριμένα αντικείμενα της Δ/νσης Αλλοδαπών.

Στις 9/12/2004, η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας συγκάλεσε το αρμόδιο υπηρεσιακό όργανο, προκειμένου να τοποθετηθεί εάν οι εν λόγω εργαζόμενοι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, με στόχο να τους χαρακτηρίσει ως εποχιακούς, ώστε να μη μονιμοποιηθούν με βάση το Π.Δ. 164/2004.

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση,

  • η αδιαφανής και επιλεκτική μεταχείριση αυτών των συμβασιούχων είναι οφθαλμοφανής, το ίδιο και η απόπειρα να περιγραφούν οι διατάξεις του Π.Δ. 164/2004, για την υλοποίηση του οποίου η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα τηρήσει αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες,

  • αποδεικνύονται, ακόμα μια φορά, χωρίς αντίκρισμα οι προεκλογικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για τη μονιμοποίηση όλων όσων «αδίκως τελούσαν σε πολιτική ομηρία»,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  1. Είναι εν γνώσει και εγκρίνει χειρισμούς «αντικατάστασης» των συμβασιούχων «των άλλων» από συμβασιούχους «της νέας κατάστασης» ;

  2. Είναι στους σκοπούς του Π.Δ. 164/2004, να λειτουργήσουν τα υπηρεσιακά όργανα, τα οποία πλειοψηφικά ελέγχει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, ως φορείς νομιμοποίησης τέτοιων πρακτικών αυθαίρετης διάκρισης και αξιολόγησης των αναγκών ως «παγίων και διαρκών» ή αντίθετα ως «πρόσκαιρων», ανάλογα με το εάν ενέχονται άτομα της αρεσκείας της σημερινής πολιτικής ηγεσίας;

  3. Σε κάθε περίπτωση, τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αποκατασταθούν οι θιγόμενοι συμβασιούχοι του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου και να αποτραπούν απαράδεκτες πρακτικές αδιαφάνειας και πολιτικού ρατσισμού; »