Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/12/2004

Εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
(απόσπασμα δημοσίευσης)

Μεταξύ κυβέρνησης, τραπεζιτών και υπαλλήλων
Συνεχείς οι τριμερείς διεργασίες για το σσφαλιστικό

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος της ΟΤΟΕ βουλευτής κ. Δ. Κουσελάς σε παρέμβαση του για το ασφαλιστικό, ανέφερε ότι οι υποχρεώσεις των τραπεζών μόνο για το επικουρικό Ταμείο είναι 5,17 δισ. ευρώ. Το οικονομικό είναι το κρίσιμο και καθοριστικό θέμα, από το οποίο εξαρτάται το αποτέλεσμα της κάθε προσπάθειας.