Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/11/2004

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

«ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΟ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Να αναλάβετε τις ευθύνες
σας για το λιμάνι της Κυπαρισσία»ς

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

«Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Να αναλάβετε τις ευθύνες σας για το λιμάνι της Κυπαρισσίας!»

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

«Ο Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

"Ερώτηση Κουσελά για το λιμάνι Κυπαρισσίας"

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Αναλάβετε τις ευθύνες σας για το λιμάνι της Κυπαρισσίας

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, μετά από σχετική ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας, κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, για την ανορθόδοξη έναρξη των εργασιών κατασκευής του λιμανιού τις Κυπαρισσίας και για την αναγκαία άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη μέχρι τώρα πλημμελή κατασκευή του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κυπαρισσίας διατυπώνει κατηγορίες κατά του εργολάβου του έργου για τη μη πιστή εφαρμογή των φάσεων τις μελέτης και για τη δημιουργία κακοτεχνιών, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Παρόμοιες κατηγορίες διατυπώνονται και κατά της ΔΕΚΕ, που είναι αρμόδια για την επιτήρηση του έργου.

Ειδικότερα, η κατασκευάστρια εταιρεία,

    • δεν άρχισε την εκτέλεση της πρώτης φάσης του έργου, που είναι η κατασκευή του προσήνεμου μόλου, αλλά ξεκίνησε από τις εσωτερικές εργασίες, με αποτέλεσμα, στον πρώτο κυματισμό τις τάξης των 5 μποφόρ, να προκαλούνται σοβαρότατες ζημιές στα αλιευτικά σκάφη που βρίσκονταν στο καταφύγιο. Μάλιστα, μετά τη θαλασσοταραχή της 14/11/2004, έσπασαν 4 σκάφη και βυθίστηκαν άλλα 6, με σοβαρότατες επιπτώσεις για τους αλιείς και το εισόδημά τους.

    • παρουσιάζει σοβαρές παρατυπίες και κακοτεχνίες σε βάρος του έργου (έλλειψη σωστής θεμελίωσης, λιθοριπής κλπ).

Με την Αναφορά του κ. Κουσελά στη Βουλή ζητείται:

    • να ξεκινήσει αμέσως η κατασκευή του αναγκαίου υπήνεμου μόλου,

    • να ελεγχθούν και να πιστοποιηθούν από έμπειρο Μηχανικό τις Δ/νσης λιμενικών έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ οι ουσιώδεις κακοτεχνίες του έργου,

    • να χαρακτηρισθεί το έργο κατασκευής του Λιμανιού Κυπαρισσίας από τον Κύριο του έργου ή από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 1418/84, ως σημαντικό και να συσταθεί η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις Επιτροπή Παρακολούθησης, στην οποία να μετέχουν εκτός των άλλων εκπρόσωπος του Δήμου Κυπαρισσίας και του Συλλόγου Αλιέων Κυπαρισσίας, φορέων δηλαδή που έχουν άμεσο ενδιαφέρον και θα χρησιμοποιήσουν το έργο.

Ο κ. Κουσελάς τονίζει ότι το λιμάνι της Κυπαρισσίας είναι ένα κρίσιμο έργο για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Για την ένταξή του στο Γ’ ΚΠΣ και για τη δρομολόγηση των διαδικασιών κατασκευής του έχουν δοθεί μεγάλοι αγώνες και δεν είναι επιτρεπτό να πάνε χαμένοι από τις σοβαρές παραλείψεις της Περιφέρειας, που προίσταται της ΔΕΚΕ, και του ΥΠΕΧΩΔΕ.