Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/11/2004

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

"Ερώτηση για την αποκατάσταση
των ζημιών στο κάστρο Μεθώνης
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ"

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

"Ερώτηση Κουσελά στον Υπουργό Πολιτισμού
για την αποκατάσταση ζημιών σε μνημεία του Δήμου Μεθώνης"

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ
Για το Κάστρο της Μεθώνης"

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

"ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΟ.
Συντήρηση και αποκατάσταση του Κάστρου της Μεθών
ης"

Εφημερίδα ΤΟ ΜΠΟΥΡΤΖΙ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004

"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΘΩΝΗΣ"

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Εγκαταλελειμμένο το Κάστρο της Μεθώνης
ΕΡΩΤΗΣΗ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η συντήρηση και αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί τα μνημεία του Δήμου Μεθώνης και κυρίως του Κάστρου της πόλης αποτέλεσε το θέμα της ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, στη Βουλή για τον Υπουργό Πολιτισμού.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Ο δήμαρχος Μεθώνης με το από 18-05-04 έγγραφό του καταγγέλλει την εγκατάλειψη των μνημείων που βρίσκονται στο Δήμο Μεθώνης, μεταξύ των οποίων και το σημαντικής ιστορικής σημασίας Κάστρο της. Όπως συγκεκριμένα αναφέρει ο Δήμαρχος Μεθώνης, τα μνημεία αυτά έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και αν δεν αρχίσουν έγκαιρα οι εργασίες αποκατάστασής τους κινδυνεύουν να αποβούν ανεπανόρθωτες. Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος προτείνει να γίνουν οι απαιτούμενες μελέτες ώστε οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών να χρηματοδοτηθούν από προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τις ίδιες σοβαρές ελλείψεις καταγγέλλει στο σχετικό άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής 24-10-04 και ο Ευρωβουλευτής του Κυβερνώντος Κόμματος κ. Ιωάννης Βαρβιτσιώτης.

Εκτιμώ ότι μια τέτοια καταγγελία έχει βαρύνουσα σημασία, αναδεικνύει εντονότερα το πρόβλημα και καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη λήψης μέτρων για την πρόληψη της περαιτέρω καταστροφής των μνημείων και της αποκατάστασης των φθορών. Στο τέλος του άρθρου του, ο κ. Ευρωβουλευτής τονίζει ότι δεν υπάρχει μέριμνα από την πολιτεία.

Τέλος, λαμβανομένου υπόψη ότι, η Μεθώνη είναι πόλη Νομού από τον οποίο κατάγομαι, δεδομένης της ευαισθησίας μου για την συντήρηση των πολιτιστικών μνημείων της χώρας και προς αποφυγή δημοσίευσης άρθρων με τίτλους ανάλογους του συγκεκριμένου δημοσιεύματος ότι δηλαδή η Μεθώνη είναι πόλη αφιλόξενη.

Ερωτάται ο Κ. Υπουργός:

1. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει για τη βελτίωση των αναφερομένων στα σχετικά συνημμένα έντυπα ελλείψεων του Κάστρου της Μεθώνης και των λοιπών μνημείων της ευρύτερης περιοχής;

2. Προτίθεται να αναθέσει την εκπόνηση μελετών ώστε να ενταχθούν στα αντίστοιχα χρηματοδοτικά προγράμματα του Υπουργείου για να αρχίσουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών;

3. Σκοπεύει να προβεί στην επανασύνδεση της Τάφρου με την Θάλασσα ώστε το Κάστρο να επανακτήσει τη παλιά του ομορφιά, όπως επισημαίνει στο άρθρο του ο Ευρωβουλευτής»