Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/11/2004

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Για το εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Καλαμάτας»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΕΕΕΚ
Προσωρινή μεταστέγαση στο Παλιό Νοσοκομείο

Η Υπουργός Παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου απάντησε στην Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή στις 5 Οκτωβρίου ο βουλευτής Δημήτρης Κουσελάς, με θέμα την απαιτούμενη κατασκευή κτιρίου από τον ΟΣΚ και την κάλυψη των ελλείψεων του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) Καλαμάτας, σε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.

Ειδικότερα, οι ερωτήσεις που είχε θέσει στην Υπουργό ο κ. Κουσελάς αφορούσαν:

  • Την κατασκευή του κτιρίου του ΕΕΕΕΚ στην Καλαμάτα από τον ΟΣΚ, πότε και με ποιο χρονοδιάγραμμα

  • Τα μέτρα που η Υπουργός προτίθεται να λάβει ώστε, πέρα από την ταχεία επίλυση του κτιριακού προβλήματος, να καλυφθούν άμεσα οι σοβαρές ελλείψεις του ΕΕΕΚ σε απαραίτητο ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό.

Στην απάντησή της, ειδικά για τα θέματα του ΕΕΕΕΚ Καλαμάτας, η Υπουργός αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι:

-Στόχος του ΥΠΕΠΘ είναι η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και η αρμόδια Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ, σε συνεργασία με τη Ν.Α. Μεσσηνίας, προσπαθεί ώστε να εξευρεθεί άμεση και ουσιαστική λύση.

-Το ΕΕΕΕΚ Καλαμάτας λειτουργεί στο χώρο του ειδικού σχολείου Καλαμάτας, ύστερα από κτιριολογική παρέμβαση το έτος 2003 της Ν.Α. Μεσσηνίας, με την προσθήκη δυο αιθουσών σε αυτό, για την προσωρινή κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

-Οι αρμόδιοι φορείς, σε συνεργασία με τη Ν.Α. προωθούν προσωρινή μεταστέγαση του ΕΕΕΕΚ στο χώρο του παλιού Νοσοκομείου, ο οποίος θα διαμορφωθεί κατάλληλα.

-Παράλληλα, η Ν.Α Μεσσηνίας έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την κατασκευή νέου κτιρίου σε υφιστάμενο οικόπεδο όπου παλαιότερα στεγαζόταν Δημοτικό Σχολείο.

-Η κατασκευή του ΕΕΕΕΚ έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΟΣΚ Α.Ε και σύντομα αναμένεται η έγκριση προκειμένου να αρχίσει η κατασκευή του.

-Το ΕΕΕΕΚ έχει στελεχωθεί με 7 εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και με μία εργοθεραπεύτρια. Η Νομική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ εξετάζει τη δυνατότητα αναπλήρωσης του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού.

Σχολιάζοντας, σε γραπτή ανακοίνωση, ο κ. Κουσελάς τα ανωτέρω, αναφέρει ότι στην εν λόγω απάντησή της η Υπουργός, παρ’ ότι ερωτήθηκε, δεν προσδιορίζει πότε και με ποιο χρονοδιάγραμμα θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου κτιρίου για το ΕΕΕΕΚ από τον ΟΣΚ. Και συνεχίζει:

«Δεν αμφισβητούμε ότι στόχος του ΥΠΕΠΘ είναι η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως δηλώνει η κα Υπουργός, αυτό όμως κρίνεται κάθε φορά στην πράξη. Είναι άξιο προβληματισμού ότι η κα. Υπουργός αποφεύγει να λάβει σαφή θέση και δέσμευση για την κάλυψη των αναγκών του ΕΕΕΕΚ Καλαμάτας σε απαραίτητο για την αποτελεσματική λειτουργία του εκπαιδευτικό προσωπικό συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως κοινωνικής λειτουργού, ψυχολόγου, ειδικού συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και σε εξειδικευμένο βοηθητικό προσωπικό (επιμελήτριες υγείας, νοσηλ. Προσωπικό κ.α), ελλείψεις που ρητά της τέθηκαν υπ’ όψιν με την Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά».