Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/11/2004

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

«Ερώτηση για την αρνητική θέση της κυβέρνησης
ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 04 Νοεμβρίου 2004

"ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 35 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
Η Κυβερνητική άρνηση
για καταστολή της ρύπανσης από πλοία"

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 04 Νοεμβρίου 2004

"Ερώτηση 35 βουλευτών του Πα.Σο.Κ
στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας"

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

 

«Η Ελλάδα ταυτίζεται με αυτούς που ρυπαίνουν τις θάλασσες»
ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Συγκεκριμένα 35 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Μεσσηνίας κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσαν επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, με θέμα την επιλογή της Κυβέρνησης στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης της Ε.Ε. στις 26 Οκτωβρίου να αρνηθεί την απόφαση - πλαίσιο για την καταστολή της ρύπανσης από πλοία.

Ας σημειωθεί ότι με την εν λόγω άρνησή της, η χώρα μας δέχθηκε έντονες επικρίσεις και δημιουργήθηκε η εντύπωση στη διεθνή κοινή γνώμη ότι ταυτίζεται με τις επιδιώξεις εκείνων που ανεξέλεγκτα και ατιμώρητα συνεχίζουν να ρυπαίνουν τις θάλασσες.

Το πλήρες κείμενο της επίκαιρης επερώτησης έχει ως εξής :

«Λαμβάνοντας υπόψη:

Α. Ότι η Ελλάδα είναι παγκόσμια υπερδύναμη στην Εμπορική Ναυτιλία και εξ’ αυτού του λόγου έχει την υποχρέωση να διαδραματίζει ουσιαστικό και αποφασιστικό ρόλο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β. Ότι μια από τις μεγάλες πολιτικές προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τομείς όπου η ελληνική ναυτιλία αλλά και οι ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι σήμερα είχαν πρωτοπόρο ρόλο προωθώντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό την έννοια της ποιοτικής ναυτιλίας.

Γ. Ότι η ελληνική Κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να εξαντλεί τις προσπάθειες στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που τις παρέχει το θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης προκειμένου να προωθεί συμβιβαστικές λύσεις, να ενσωματώνει προτάσεις ελληνικών συμφερόντων στις κοινοτικές αποφάσεις και σε κάθε περίπτωση να διαμορφώνει ευνοϊκούς πολιτικούς συσχετισμούς οικοδομώντας τις απαραίτητες διακρατικές συνεργασίες.

Δ. Την αρνητική θέση την οποία κράτησε ο Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης της 26ης Οκτωβρίου 2004, Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, κατά την εξέταση της πρότασης σχετικά με την Απόφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου για την ενίσχυση της ποινικής νομοθεσίας της καταστολής της ρύπανσης από πλοία. Πρόταση που έρχεται να υλοποιήσει την εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης του Δεκεμβρίου 2002, προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη μεγάλων οικολογικών καταστροφών και την αποτροπή απορρίψεων ρυπογόνων ουσιών στη θάλασσα από ενσυνείδητη πρόθεση ή βαριά αμέλεια.

Επερωτάται ο κ. Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας:

    • Για τη μεθοδολογία, την τακτική και το περιεχόμενο των παρεμβάσεων στις συζητήσεις που διεξήχθησαν μεταξύ των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη διατύπωση της τελικής θέσης της Κυβέρνησης της Ελλάδας.

    • Για την πολιτική επιλογή, στην οποία κατέληξε στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης στις 26 Οκτωβρίου 2004, να αρνηθεί την έγκριση στης απόφασης -πλαίσιο καταστολής της ρύπανσης από πλοία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να περιθωριοποιηθεί η Ελλάδα και να δεχθεί έντονες επικρίσεις δημιουργώντας την εντύπωση στη διεθνή κοινή γνώμη ότι ταυτίζεται με τις επιδιώξεις εκείνων που ανεξέλεγκτα και ατιμώρητα συνεχίζουν να ρυπαίνουν τις θάλασσες.

    • Για τη συνειδητή προσπάθεια που κατέβαλλε να θεωρηθεί ότι η Απόφαση - Πλαίσιο στρέφεται κατά των Ελλήνων ναυτικών. »