Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/11/2004

 Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 02 Νοεμβρίου 2004

"ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Να ολοκληρωθεί ο δρόμος
Νέδας - Μεγαλόπολης"

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 02 Νοεμβρίου 2004

"ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ζητά ολοκλήρωση δρόμου 6 χιλ. στο Δήμο Είρας"

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 02 Νοεμβρίου  2004

Να τελειώσει ο δρόμος από τη Νέδα στο Λύκαιο ζητά ο Δ. Κουσελας

 Την ολοκλήρωση του δρόμου Νέδα -Λύκαιο- Μεγαλόπολη ζητά ο βουλευτής Δημήτρης Κουσελάς.
Ο κ. Κουσελάς για το θέμα αυτό κατέθεσε στη Βουλή Αναφορά, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, και Οικονομίας & Οικονομικών, με θέμα την απαραίτητη ολοκλήρωση του έργου «Οδοποιϊα Δ.Δ. Νέδας- ‘Ορια Νομού Μεσσηνίας- Δ.Δ. Λύκαιου».

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζω την με αρ. πρωτ. 19-10-04 επιστολή με αίτημα του Δημάρχου Είρας Ν. Μεσσηνίας, σχετικά με την ολοκλήρωση του δρόμου «Νέδα-όρια νομού-Λύκαιο», μήκους 6 χιλιομέτρων, η οποία έχει καθυστερήσει υπερβολικά και αδικαιολόγητα.

Υιοθετώντας απόλυτα το ανωτέρω αίτημα του Δημάρχου Είρας, θεωρώ ότι η ολοκλήρωση της οδικής αρτηρίας Νέδα – όρια Νομού Μεσσηνίας – Λύκαιο – Μεγαλόπολη είναι κρίσιμης σημασίας για την περιοχή διότι, εφόσον ολοκληρωθεί το εναπομείναν τμήμα 5 χιλιομέτρων, θα διευκολυνθεί αποτελεσματικά η κίνηση των δημοτών και των επισκεπτών από και προς την Είρα, οι συναλλαγές και γενικότερα η ανάπτυξη μιας περιοχής, που ανήκει κατ’ εξοχήν στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας μας, επομένως χρήζει της δικαιούμενης από το Νόμο ειδικής στήριξης. Πέραν αυτού, η περιοχή είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τουριστικού ενδιαφέροντος, διότι στο Δ.Δ. Νέδας υπάρχει και ο Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα και ο ποταμός της Νέδας. Για τούτο, επείγει η έγκριση του εν λόγω έργου από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομικών. »