Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/10/2004

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004

«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΑΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜ. ΚΟΥΣΕΛΑ
«Κατόπιν εορτής» τα μέτρα για τους σταφιδοπαραγωγούς και αμπελουργούς
»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004

«Απάντηση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης σε ερώτηση του Δ. Κουσελά
«Κατόπιν εορτής» τα μέτρα για τους σταφιδοπαραγωγούς και αμπελουργούς
»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004

«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΚΟΥΣΕΛΑ
Τα μέτρα που πάρθηκαν για σταφύλια και σταφίδα

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ
Για τα μέτρα σε αμπελουργούς και σταφιδοπαραγωγούς

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευαγ. Μπασιάκος, απάντησε στην Ερώτηση που κατέθεσε στις 23-9-2004 ο βουλευτής Μεσσηνίας Δημήτρης Κουσελάς, σχετικά με τα αναγκαία μέτρα στήριξης των σταφιδοπαραγωγών και αμπελοκαλλιεργητών του Ν. Μεσσηνίας.

Ο Υπουργός είχε ερωτηθεί από τον κ. Κουσελά,

-για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, ώστε να τροποποιηθεί ο κοινοτικός Κανονισμός 1621/99, που αφαιρεί από τους παραγωγούς τη δυνατότητα ελεύθερης διαπραγμάτευσης του προϊόντος τους

-για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ώστε να ελεγχθεί η αγορά και τα εισαγόμενα κρασιά από τρίτες χώρες να μην «βαφτίζονται» κοινοτικά

-για τα λοιπά μέτρα που προτίθεται να λάβει, ώστε να στηριχθεί το εισόδημα των αμπελουργών και σταφιδοπαραγωγών.

Στην απάντησή του, ο κ. Μπασιάκος σημειώνει, μεταξύ άλλων:

-Η χώρα μας κατ’ επανάληψη έχει εκφράσει το αίτημα τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΚ) 1621/99 της Επιτροπής, κυρίως σε ότι αφορά στις ημερομηνίες υπογραφής των συμβάσεων. Μέχρι σήμερα το αίτημα αυτό δεν έχει γίνει αποδεκτό από την Επιτροπή.

-Το Υπουργείο θα επιμείνει σ’ αυτό το αίτημα, και μέσα από τις Διαχειριστικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επιδιώξει την αποδοχή της τροποποίησής του, με όρους ευνοϊκότερους για τον έλληνα σταφιδοπαραγωγό.

-Οι εισαγωγές από τρίτες χώρες επιτρέπονται με βάση την κοινοτική νομοθεσία, ελέγχονται όμως στα τελωνεία της χώρας με στόχο οι εισαγόμενες ποσότητες να κυκλοφορήσουν στην αγορά με ετικέτες στις οποίες αναγράφονται εκτός των άλλων και η χώρα προέλευσης.

-Το Υπουργείο, προκειμένου να στηρίξει το εισόδημα των αμπελουργών-σταφιδοπαραγωγών, εξήγγειλε σειρά 8 μέτρων, που έχουν συνοπτικά ως εξής:

  • εντατικοποίηση των ελέγχων για την υποβολή δηλώσεων παραγωγής και συγκομιδής από τους παραγωγούς

  • εντατικοποίηση των ελέγχων διακίνησης οινικών προϊόντων (έλεγχοι στα βιβλία αποθήκης, στις δεξαμενές οινοποιϊων και στην ετικετοποίηση

  • εντατικοποίηση των ελέγχων στις πύλες της χώρας κατά την εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες, καθώς και των ελέγχων προορισμού των εισαγόμενων από τρίτες χώρες επιτραπέζιων σταφυλιών ποικιλίας σουλτανίνας, για την εξασφάλιση της εγχώριας παραγωγής.

  • εφαρμογή διατάξεων του πρόσφατα ψηφισθέντος κοινοτικού κανονισμού που παρέχει τη δυνατότητα απόσταξης μέρους της παραγωγής, σε ικανοποιητική τιμή (2,488 ευρώ ανά βαθμό και εκατόλιτρο)

  • διερεύνηση δυνατότητας παρέμβασης στα αρμόδια κοινοτικά όργανα για την εφαρμογή του άρθρου 30 (απόσταξη κρίσης) του Κανονισμού 1493/99, σε συνδυασμό με παράλληλη εθνική ενίσχυση.

  • αύξηση της δυνατότητας κατανάλωσης σταφυλιών στην εσωτερική αγορά. Με πρωτοβουλία του Υπουργείου έχουν ενεργοποιηθεί τα αρμόδια Υπουργεία στα οποία υπάγονται νοσοκομεία, μονάδες στρατού, ευαγή ιδρύματα κ.α.

  • προώθηση μέτρων πολιτικής για τη δυνατότητα αύξησης της απορρόφησης σταφυλιών για παραγωγή χυμού σταφυλής, με την άμεση ένταξη ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού των μονάδων αυτών στις επενδύσεις του Γ’ ΚΠΣ και γενικότερη προώθηση προγραμμάτων μεταποιητικών βιομηχανιών του κλάδου μέσω του Γ’ ΚΠΣ.

  • επανεξέταση, εκσυγχρονισμός και κωδικοποίηση της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τις προτάσεις των φορέων και το κοινοτικό δίκαιο. Εξέταση του καθορισμού των εκτάσεων των αμπελώνων που καλλιεργούνται με ποικιλίες διπλής ή τριπλής χρήσης.

Σε σχέση με την παραπάνω απάντηση του Υπουργείου, ο κ. Κουσελάς παρατηρεί τα εξής:

-Απέναντι στο σοβαρό πλήγμα που δέχθηκαν τα εισοδήματα των σταφιδοπαραγωγών και αμπελοκαλλιεργητών του Ν. Μεσσηνίας, λόγω των απαράδεκτα χαμηλών τιμών πώλησης των προϊόντων τους, αλλά και των αθρόων εισαγωγών κρασιού και μούστου από τρίτες χώρες, που βαφτίζονται «κοινοτικά», η εκ των υστέρων εξαγγελία του Υπουργείου περί «εντατικοποίησης των ελέγχων», αφού η μεγάλη ζημιά έχει ήδη γίνει, ασφαλώς δεν αντιμετωπίζει το σημερινό πρόβλημά τους. Υπόσχεται, απλά, ότι θα μετριάσει τις πιθανότητες εμφάνισης ανάλογου προβλήματος στο μέλλον.

-‘Οσο για τα λοιπά, στην πλειοψηφία τους «πυροσβεστικά» μέτρα του Υπουργείου, θα περιμένουμε πρώτα να λειτουργήσουν στην πράξη, ώστε να δούμε κατά πόσον πράγματι θα αναπληρώσουν, έστω και κατά ένα ελάχιστο κατά την εκτίμησή μας μέρος, τη μεγάλη απώλεια εισοδήματος που έχουν ήδη υποστεί οι παραγωγοί του Νομού Μεσσηνίας.