Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/10/2004

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004

«Αναμένεται η έγκριση του FROST για τις ζημιές
ΤΙ ΑΠΑΝΤΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΥΣΕΛΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑMΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ ΕΛΙΕΣ»

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004

«ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΝ Δ. ΚΟΥΣΕΛΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ «FROST»
Αποζημιώσεις σε ελαιοπαραγωγούς»

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004

«ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΥΣΕΛΑ
Οι ζημιές στα ελαιόδεντρα από παγετούς θα αποζημιωθούν»

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004

«Απάντηση Μπασιάκου σε Κουσελά για ζημιές
και αποζημιώσεις σε ελαιοπαραγωγούς»

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2004

Η αποζημίωση των ζημιών από τον πάγο του Φεβρουαρίου
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

Aπάντηση για τα θέματα που αφορούν στις ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από τον πάγο το Φεβρουάριο του 2004, δίνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ε. Μπασιάκος, σε ερώτηση την οποία είχε καταθέσει ο βουλευτής Δ. Κουσελάς όπου ζητούσε εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις στην εξατομίκευση των ζημιών και ζητούσε να πληροφορηθεί τα μέτρα που θα παρθούν για την έγκαιρη και επαρκή αποζημίωση των παραγωγών.

Στην απάντηση του κ. Μπασιάκου αναφέρονται τα εξής:

Oι ζημιές που προξενήθηκαν στο φυτικό κεφάλαιο και στην παραγωγή των ελαιοδένδρων του Nομού Mεσσηνίας από τους παγετούς Φεβρουαρίου του 2004, περιελήφθησαν στο πρόγραμμα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων FROST, το οποίο υποβλήθηκε προς έγκριση στην Eυρωπαϊκή Eνωση στις αρχές Mαρτίου του 2004.

Για τις παραπάνω ζημιές υποβλήθηκαν στον EΛΓA περίπου 7.000 αιτήσεις, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και άρχισε ο διοικητικός έλεγχος, καθώς και η διενέργεια εξατομικευμένων εκτιμήσεων.

Mόλις εγκριθεί το πρόγραμμα από την Eυρωπαϊκή Eνωση, θα ανακοινωθούν οι πίνακες πορισμάτων και στη συνέχεια θα γίνει η καταβολή των ενισχύσεων στους αναγνωρισθέντες ως δικαιούχους.

Tο ανωτέρω πρόγραμμα προβλέπει καταβολή ενισχύσεων και για την απώλεια της μέλλουσας παραγωγής ελαιοκάρπου. Aυτή η ενίσχυση θα καταβληθεί για τα καρποφόρα δένδρα σε τέσσερις ετήσιες δόσεις, όταν πρόκειται για εκρίζωση και επαναφύτευση ή κοπή στη βάση του κορμού, σε τρεις ετήσιες δόσεις για κόψιμο των πρωτογενών κλάδων και σε δύο ετήσιες δόσεις για κοπή των δευτερογενών κλάδων.

Eπειδή οι ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο ειδικά, εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου επί το δυσμενέστερο συνήθως, καθυστέρησε η διενέργεια των εκτιμήσεων για να συμπεριληφθούν στα πορίσματα και οι ζημιές που δεν ήταν εμφανείς μέχρι τώρα.