Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/1/2008

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ  23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

« Ερώτηση Κουσελά για ενεργοποίηση δικαιωμάτων
 σταφιδοκαλλιεργητών »

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

«  Ερώτηση Κουσελά για τα  δικαιώματα των
 σταφιδοπαραγωγών>>

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Δ ΚΟΥΣΕΛΑ »
 Ενεργοποιήση των δικαιωμάτων των σταφιδοκαλλιεργητών 

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

<<Ερώτηση Κουσελά για την  ενεργοποίηση  των δικαιωμάτων των
 σταφιδοκαλλιεργητών >>

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

  «Ερώτηση του Δημήτρη Κουσελά για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των σταφιδοκαλλιεργητών »

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας να πληροφορηθεί πότε θα εκδοθεί η Εγκύκλιος εφαρμογής και πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έγκαιρη ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των σταφιδοκαλλιεργητών.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Μετά την αλλαγή του Κανονισμού της Κ.Ο.Α Οπωροκηπευτικών, στον οποίο περιλαμβάνεται και η σταφιδάμπελος, οι παραγωγοί θα εισπράξουν φέτος για τελευταία χρονιά τις επιδοτήσεις τους ως στρεμματική ενίσχυση, αφού από το 2008 αυτές θα ενσωματωθούν στην ενιαία ενίσχυση.

Τα δικαιώματα όμως αυτά θα πρέπει να ενεργοποιηθούν μαζί με τα υπόλοιπα και η ενεργοποίηση ξεκινά στις 15 Μαρτίου.

Επειδή δεν έχει εκδοθεί καμία εγκύκλιος εφαρμογής του νέου Κανονισμού,

Επειδή δεν έχει γίνει τίποτα για τα οριστικά δικαιώματα, που προκύπτουν από την σταφιδοκαλλιέργεια, ούτε καν για τα προσωρινά.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Πότε θα εκδοθεί η εγκύκλιος εφαρμογής ώστε να ενημερωθούν οι σταφιδοκαλλιεργητές;

Πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την έγκαιρη ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους;»