Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/7/2004

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ  15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004

"Απάντηση Τατούλη σε Κουσελα
 για αποκατάσταση ζημιών στο κάστρο Καλαμάτας"

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004

"ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΑΤΟΥΛΗ ΣΕ ΚΟΥΣΕΛΑ
Εγκρίθηκε από το ΚΑΣ πρόγραμμα
 για το κάστρο της Καλαμάτας"

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ  15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004

"ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υπολογίστηκαν οι δαπάνες"

Εφημερίδα ΦΩΝΗ  15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΑΤΟΥΛΗ ΣΤΟΝ ΚΟΥΣΕΛΑ
Έχουμε επίγνωση ότι το Κάστρο
Καλαμάτας αντιμετωπίζει προβλήματα
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Έχουμε επίγνωση ότι το κάστρο της Καλαμάτας αντιμετωπίζει σοβαρα και σύνθετα προβλήματα.

Αυτό τονίζει απαντώντας σε αναφορά του Μεσσήνιου βουλευτή Δημ. Κουσελά, ο υφυπουργός Πολιτισμού Πετ. Τατούλης.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ είχε καταθέσει στη Βουλή Αναφορά για την κακή κατάσταση του Κάστρου της Καλαμάτας και για τον κίνδυνο της επικείμενης κατάρρευσής του. Υποστηρίζοντας αντίστοιχο αίτημα του Οργανισμού Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας, είχε ζητήσει την παρέμβαση του Υπουργού Πολιτισμού για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών του Κάστρου, προκειμένου να αποδοθεί στους Μεσσήνιους και στους επισκέπτες της πόλης της Καλαμάτας.

Σχολιάζοντας την απάντηση ο Μεσσήνιος βουλευτής αναφέρει:

«Ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Τατούλης, απαντώντας στην ως άνω Αναφορά, σημειώνει μεταξύ άλλων ότι:

  • Ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε το αντίστοιχο ερευνητικό πρόγραμμα του Παν/μίου Πατρών (γεωτεχνική έρευνα των συνθηκών ευστάθειας των πρανών και της θεμελίωσης των τειχών Ιστορικών μνημείων - διατύπωση μέτρων στερέωσης του υποβάθρου τους, με εφαρμογή στο Κάστρο της Καλαμάτας),

  • Τα τελικά αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος συζητήθηκaν στη συνεδρίαση του ΚΑΣ της 24-5-2004 και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα τελικά αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος

  • Έχουν υπολογιστεί οι δαπάνες εκτέλεσης των προτεινόμενων έργων και το Υπουργείο Πολιτισμού «ερευνά όλες τις δυνατότητες για την αποτελεσματική προώθηση των εργασιών και την αποτελεσματική συντήρηση του εν λόγω σημαντικού μνημείου της Καλαμάτας».

Παρ’ ότι ο Υφυπουργός δεν δεσμεύτηκε για την τήρηση κάποιου συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος έναρξης των εργασιών, ελπίζουμε ότι το ΥΠΠΟ θα μεριμνήσει για να βρεθούν το ταχύτερο τα απαιτούμενα κονδύλια και να ξεκινήσουν οι απαραίτητες εργασίες στο Κάστρο της Καλαμάτας, πριν αυτό καταρρεύσει!

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην απάντηση του υφυπουργού Π. Τατούλη αναφέρεται:

«Το υπουργείο Πολιτισμού έχει επίγνωση ότι το Κάστρο της Καλαμάτας αντιμετωπίζει σοβαρά και σύνθετα προβλήματα, τα οποία αφορούν, τόσο την ανεπάρκεια του βραχώδους πρανούς όπου εδράζεται το μνημείο, όσο και την κακή κατάσταση διατήρησης της ανωδομής του.

Η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου έθεσε ως επιτακτική ανάγκη σε πρώτη φάση την αντιμετώπιση αποσάθρωσης των βραχωδών πρανών. Με την υπ’ αριθμ.ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/65363/7-12-2001 απόφαση ανατέθηκε στον Τομέα Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών η εκπόνηση Ερευνητικού Προγράμματος (Γεωτεχνική έρευνα των συνθηκών ευστάθειας των πρανών και της θεμελίωσης των τειχών Ιστορικών Μνημείων και διατύπωση μέτρων στερέωσης του υποβάθρου τους με εφαρμογή στο Κάστρο Καλαμάτας).

Τα τελικά αποτελέσματα του Ερευνητικού Προγράμματος παρελήφθησαν σύμφωνα με την αριθμό πρωτ/λου ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/29763/1416/15-7-2003 απόφαση του υπουργείου.

Το τμήμα Μελετών Βυζαντινών Μνημείων της αρμόδιας διεύθυνσης μετά τον έλεγχο των τελικών αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Προγράμματος, διαβίβασε στη γραμματεία του ΚΑΣ το φάκελο της μελέτης με τις απόψεις επί του θέματος. Το εν λόγω θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση του ΚΑΣ της 24ης Μαΐου 2004, κατά την οποία τα τελικά αποτελέσματα του Ερευνητικού Προγράμματος εγκρίθηκαν ομόφωνα σύμφωνα με την εισήγηση της ως άνω αρμόδιας Διεύθυνσης.

Έχουν υπολογισθεί οι δαπάνες εκτέλεσης των προτεινόμενων έργων και το υπουργείο Πολιτισμού ερευνά όλες τις δυνατότητες για την αποτελεσματική συντήρηση του εν λόγω σημαντικού μνημείου της Καλαμάτας».