Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/6/2004

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 26 Ιουνίου 2004

"Ερώτηση 20 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ
από 9 νομούς για την Ιόνια Οδό"
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Εφημερίδα ΦΩΝΗ 26 Ιουνίου 2004

"ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Κοινή δράση φορέων για την Ιόνια Οδό
ΖΗΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ"

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 26 Ιουνίου 2004

"20 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για την Ιόνια Οδό"

Οι Βουλευτές Δημήτριος Κουσελάς και Πέτρος Κατσιλιέρης συντονίζοντας τη δράση τους με άλλους 18 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ των Νομών Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ιωαννίνων, ’ρτας, Ζακύνθου, Πρεβέζης και Κέρκυρας, κατέθεσαν προς τους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Οικονομίας και Οικονομικών κοινή Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων για την Ιονία Οδό.

Στο αίτημα τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από τους προαναφερθέντες Υπουργούς:
Να δεσμευτούν για τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, τον τρόπο κατασκευής και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και το να καταθέσουν στη Βουλή κάθε σχετικό στοιχείο που αφορά το συγκεκριμένο έργο. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πέρα από την παρέμβασή τους αυτή θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους παίρνοντας και άλλες πρωτοβουλίες που αφορούν στην ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση όλων των φορέων και των πολιτών της νοτιοδυτικής Ελλάδας ώστε η Ιονία Οδός να γίνει πραγματικότητα χωρίς καθυστερήσεις και αναστολές.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

«Ο Δυτικός οδικός ’ξονας Βορρά – Νότου (Κακαβιά – Καλαμάτα) ή Ιόνια Οδός αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο τμήμα του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης των συγκοινωνιακών υποδομών της χώρας μας. Σύμφωνα με όλες τις μελέτες σκοπιμότητας το έργο αυτό παρουσιάζει τεράστιο εθνικό και περιφερειακό ενδιαφέρον.

Μέσω του συγκεκριμένου έργου οι Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας, περιοχές με μεγάλη υστέρηση στους οικονομικούς δείκτες ανάπτυξης, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αλλά και με σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες εντάσσονται πλέον στον εθνικό σχεδιασμό από διαφορετική αφετηρία και στη βάση νέων δεδομένων και στρατηγικής. Οι δυνατότητες και οι ρόλοι, που προδιαγράφονται για τις συγκεκριμένες περιοχές με την κατασκευή του έργου είναι βέβαιο ότι θα ενεργοποιήσουν θετικά το σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων σε όφελος των ιδίων και κυρίως της χώρας.

Η σκοπιμότητα έγκαιρης προώθησης του έργου και το ενδιαφέρον των τοπικών κοινωνιών της Δυτικής Ελλάδας, των παραγωγικών τάξεων και των επιστημονικών φορέων της χώρας για την ομαλή εξέλιξη του αποτυπώθηκε στη συναπόφαση για τη δημιουργία παρατηρητηρίου όλων των φορέων υπό την αιγίδα του ΤΕΕ με στόχο την αδιάλειπτη παρακολούθηση της πορείας του.

Όμως, οι έως τώρα απαντήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ σε επιμέρους ερωτήσεις βουλευτών και οι διαφορετικές και μάλιστα αντικρουόμενες προσεγγίσεις των κυβερνητικών στελεχών για το επίπεδο τεχνικής προετοιμασίας και ωριμότητας του έργου, τη διαδικασία κατασκευής του , το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τις δυνατότητες χρηματοδότησης προκαλούν σοβαρά ερωτήματα, προβληματισμό και αβεβαιότητα για την πορεία και το επίπεδο προτεραιότητας του έργου για την κυβέρνηση επειδή:

α)Η εθνική και περιφερειακή σημασία του έργου, η σκοπιμότητα του, η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα έγκαιρης και κατά προτεραιότητα ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την κατασκευή του έχουν τεκμηριωθεί πλήρως κοινωνικά, οικονομικά, τεχνικά και πολιτικά.

β) Η προγραμματισμένη από τριετίας διαδικασία ανάθεσης της κατασκευής του έργου με σύμβαση παραχώρησης είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν ανακοινωθεί, ώστε στα μέσα του 2005 να αναδειχθεί ο παραχωρησιούχος για την έναρξη και την τμηματική κατασκευή του έργου με πόρους του Γ΄ Κ.Π.Σ. στο οποίο είναι ήδη ενταγμένο.

γ) Οι τεχνικές υποστηρικτικές και περιβαντολλογικές μελέτες του έργου, που έχουν ανατεθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη, πρέπει να χρηματοδοτηθούν κα να ολοκληρωθούν μέσα στο ταγμένο χρονοδιάγραμμα (τέλος 2004), ώστε να οριστικοποιηθούν οι όροι του διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης παραχώρησης.

δ) Ο επαναπροσδιορισμός της προτεραιότητας, του προγραμματισμού, της χρηματοδότησης και του τρόπου κατασκευής του έργου μόνο πρόσθετες και ανεπίτρεπτες καθυστερήσεις συνεπάγεται και μάλλον ισοδυναμεί με οριστική ματαίωση της κατασκευής του.

Καλούνται οι κοι Υπουργοί:

1) Να δεσμευτούν για τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση, τον τρόπο κατασκευής και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

2) Να καταθέσουν στη Βουλή κάθε σχετικό στοιχείο που αφορά το συγκεκριμένο έργο»

.