Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/6/2004

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  19 Ιουνίου 2004

"ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΟΥΣΕΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Διαμαρτυρία για την παράνομη αμμοχακοληψία στη Νέδα"

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 19 Ιουνίου 2004

"Αναφορά Κουσελά για την παράνομη αμμοχαλικοληψία"

 Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 18 Ιουνίου 2004

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΥΣΕΛΑ
Η παράνομη αμμοχαλικοληψία στη Νέδα

Το θέμα της παράνομης αμμοχαλικοληψίας από την κοίτη του ποταμού Νέδα, στο δημοτικό διαμέρισμα Καρυών του Δήμου Αυλώνος έφερε στη Βουλή ο βουλευτής Μεσσηνίας Δημ. Κουσελάς καταθέτοντας σχετική αναφορά προς τους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ και Εσωτερικών.

Η Αναφορά έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζω το από 27-3-2003 αίτημα κατοίκων του Δ.Δ. Καρυών Δήμου Αυλώνος Μεσσηνίας για την αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον και την προστασία των ιδιοκτησιών τους που θίγονται από την αυθαίρετη, συνεχή και ανεξέλεγκτη αμμοχαλικοληψία και τη ρήψη ογκολίθων στον ποταμό Νέδα. Βάσει των συνημμένων στην παρούσα, η ανωτέρω δραστηριότητα είχε ήδη κριθεί ως παράνομη από την υπ’ αριθ. 123295/18-2-03 (συνημμένη) ‘Έκθεση του ειδικού Σώματος Ελεγκτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, ο δε Δήμος Αυλώνος με την 62/2003 απόφαση Δ.Σ. είχε αποφασίσει να κινηθεί δικαστικώς.

Παρά ταύτα, ουδείς αρμόδιος φορέας κινήθηκε μέχρι σήμερα ώστε να σταματήσει η ως άνω παράνομη και βλαβερή για το περιβάλλον και μάλιστα σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δραστηριότητα».

Μια υπόθεση με μεγάλο βάθος αφού ιδιωτικά συμφέροντα, προφανώς, με ανοχή κρατικών υπηρεσιών έχουν ανελέητα λεηλατήσει τα αδρανή υλικά του ποταμού, παρά τις διαμαρτυρίες Δήμων και κατοίκων και παρά τις κατά καιρούς διανομαρχιακές συμφωνίες Μεσσηνίας και Ηλείας που δεν τηρήθηκαν ποτέ από την πλευρά των γειτόνων.