Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/6/2004

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  17 Ιουνίου 2004

"Ο Δ. ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΝ
Αβέβαιη η ανάθεση της γραμμής
Καλαμάτας – Κυθήρων - Κισσάμου


Δεν έμεινε ικανοποιημένος από την απάντηση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, σχετικά με την επιδότηση της Ακτοπλοϊκής Γραμμής Πελοποννήσου-Κυθήρων-Κρήτης, ο βουλευτής, Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κουσελάς.

Συγκεκριμένα ο υπουργός απαντώντας σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής στη Βουλή επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από πλευράς πλοιοκτητών για τη συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή και το υπουργείο αναγκάσθηκε να προκηρύξει δημόσιο, διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση δημόσιας υπηρεσίας (σ.σ. επιδότηση της γραμμής) με σύμβαση ενός έτους και διευκρινίζει:

«Στόχος του ΥΕΝ με την παραπάνω προκήρυξη είναι η εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών της ευρύτερης περιοχής με την επίτευξη όσο το δυνατόν περισσότερων συνδέσεων, με τα οικονομικότερα για το Δημόσιο μισθώματα, δεδομένου ότι δεν εκδηλώθηκε κανένα επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, όλες οι προκηρύξεις θα πρέπει να δημοσιοποιούνται όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο και να είναι απόλυτα διαφανείς. Η απευθείας ανάθεση γραμμών σε συγκεκριμένη εταιρεία, θα αποτελούσε κρατική ενίσχυση με αποτέλεσμα την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη συμμόρφωση της με την ισχύουσα νομοθεσία».

ΔΗΛΩΣΗ ΚΟΥΣΕΛΑ

Σχολιάζοντας την απάντηση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ο κ. Κουσελάς επισημαίνει ότι ο υπουργός «επικαλούμενος την κοινοτική νομοθεσία, που απαγορεύει τις κρατικές ενισχύσεις με απευθείας ανάθεση γραμμών σε συγκεκριμένη εταιρεία, επιβάλλει δε τη διενέργεια ανοικτών διαγωνισμών για σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, ο Υπουργός απαντά αρνητικά τόσο στο θέμα της διόρθωσης της από 27-4-04 Πρόσκλησης του κλάδου Ναυτιλιακής Πολιτικής Δ/νσης θαλάσσιων συγκοινωνιών, όσο και για την πιθανότητα απευθείας έγκρισης, προκειμένου να συνεχιστεί η επιδότηση των δυο ανά εβδομάδα δρομολογίων της ΑΝΕΝ στη γραμμή Καλαμάτα- Κύθηρα – Κίσσαμος.

Οι προδιαγραφές των πλοίων ορίζονται σε 100 κλίνες και όχι στις 120 κλίνες κατ’ ελάχιστον, που ίσχυαν στο παρελθόν.

Μα βάση τα παραπάνω, παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη η ανάθεση της γραμμής Καλαμάτας- Κυθήρων- Κισσάμου στην ΑΝΕΝ, όπως και η επιδότηση των δυο δρομολογίων την εβδομάδα, που ίσχυε μέχρι σήμερα.