Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/6/2004

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ, ΣΗΜΑΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΦΩΝΗ  4 Ιουνίου 2004

    

Απάντηση Τσιτουρίδη σε Κουσελά για επιδοτήσεις σε ελαιοπαραγωγούς Μεσσηνίας. 

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σ. Τσιτουρίδης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή Μεσσηνίας Δ. Κουσελά, σχετικά με την καταβολή επιδοτήσεων στους ελαιοπαραγωγούς της Μεσσηνίας, μεταξύ άλλων αναφέρει:

"Για την περίοδο 2002 - 2003, από το Υπουργείο καθορίστηκαν τα κριτήρια για ενίσχυση ποσοτήτων ελαιολάδου, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις. Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές και τους διασταυρωτικούς ελέγχους για τη Μεσσηνία, έως τις 10/5/2004 έχουν εκδοθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντολές πληρωμής ύψους 70.529,80 ευρώ για 60.247 παραγωγούς, με αιτηθείσα ποσότητα ελαιολάδου 59.033.560 κιλά.

Σε όσους παραγωγούς δεν έχει καταβληθεί το 100% της επιδότησης, δίνεται δικαίωμα ένστασης και οι ενστάσεις της Μεσσηνίας ελέγχονται από το περιφερειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Τρίπολη. Στόχος των ελέγχων είναι να επιβεβαιώσουν το ύψος της πραγματικής παραγωγής για την οποία ζητά ενίσχυση ο συγκεκριμένος δικαιούχος.

Πρακτικά έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι διοικητικοί έλεγχοι, έχει υλοποιηθεί το μέγιστο τμήμα των διασταυρωτικών ελέγχων, βρίσκονται σε εξέλιξη επιτόπιοι και στοχευμένοι έλεγχοι και υλοποιείται το εναπομένον τελευταίο τμήμα κάποιων διασταυρωτικών ελέγχων.