Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/1/2008

Εφημερίδα ΘΑΡΡΟΣ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

«Ερώτηση Κουσελά για αυξήσεις στις τιμές
των λιπασμάτων».

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

«Ερώτηση Κουσελά για τα λιπάσματα».

Εφημερίδα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

«
Ερώτηση του Δ. Κουσελά για τις αυξήσεις
στις τιμές των λιπασμάτων »

Εφημερίδα ΣΗΜΑΙΑ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

«Ερώτηση του ου Δ. Κουσελά για τις αυξήσεις
στις τιμές των λιπασμάτων »

«Το κόστος παραγωγής των αγροτικών μας προϊόντων, είναι πέραν των άλλων, σημαντικός παράγων  ανταγωνιστικότητας στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά .

Δυστυχώς, κατά τους τελευταίους μήνες έχουμε σημαντική αύξηση της τιμής του πολλαπλασιαστικού υλικού και επανειλημμένες αυξήσεις στα λιπάσματα, που ξεπερνούν το 40%!

Δεδομένου ότι οι τιμές των αγροτικών προϊόντων συνεχώς απομειώνονται, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι οι αγρότες μας βρίσκονται πλέον σε οικονομικό αδιέξοδο, αδυνατώντας να  συνεχίσουν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες.

‘Ηδη οι ελαιοκαλλιεργητές θεωρούν την τιμή των λιπασμάτων απαγορευτική για την καλλιέργεια, όταν η τιμή ενός απλού λιπάσματος π.χ. θειϊκής αμμωνίας, από 10-11 ευρώ/ σακί αυξήθηκε σε 15,5-16 ευρώ / σακί.

Επειδή η κατάλληλη θρέψη των φυτών με ορθολογική λίπανση παίζει σημαντικό ρόλο στην ποσότητα και την ποιότητα  του παραγόμενου προϊόντος,

Επειδή για να είναι τα προϊόντα μας ανταγωνιστικά και να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό εισόδημα στους παραγωγούς, πρέπει να συμπιεστεί το κόστος καλλιέργειας,

Επειδή, τέλος το κόστος των λιπασμάτων αυξάνεται συνεχώς και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το κόστος καλλιέργειας,

Ερωτάται ο κ.  Υπουργός:

-          Τι προτίθεται να κάνει για την αντιμετώπιση της αλματώδους αύξησης του κόστους των λιπασμάτων;

-          Τι γενικότερα μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε τα αγροτικά μας προϊόντα να καταστούν ανταγωνιστικά στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά και να εξασφαλισθεί ικανοποιητικό  εισόδημα για τους παραγωγούς»

                                                                  Αθήνα,   14 Ιανουαρίου 2008 

Ο  βουλευτής

 Δημήτρης Κουσελάς