Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/5/2004

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 26 Μαΐου  2004

ΣΧΟΛΙΟ:

                                    Kοινές ερωτήσεις...                                           

ΓIA πρώτη φορά δημοσιεύεται κοινή ερώτηση των βουλευτών του ΠAΣOK Πέτρου Kατσιλιέρη και Δημήτρη Kουσελά. H πληροφορία μας λέει πως αυτό δεν είναι τυχαίο.
 Yπάρχει μια συμφωνία κατάθεσης κοινών ερωτήσεων για βασικά ζητήματα του νομού για να υπάρχει ενιαία κομματική εμφάνιση.
Aυτό είναι τοπική πρωτοβουλία στο πλαίσιο όμως μιας γενικότερης κατεύθυνσης που έχει δοθεί. Φυσικά δεν θα είναι όλες οι ερωτήσεις κοινές και κάθε φορά αναζητείται η λύση ισορροπίας για τα ζητήματα που ανακύπτουν.