Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Τύπος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/5/2004

21 Μαΐου  2004

Εφημερίδες:

ΦΩΝΗ:ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΟΥΣΕΛΑ
Γραπτή δέσμευση Παπαληγούρα για το Μόνιμο Εφετείο Καλαμάτας.

ΘΑΡΡΟΣ: Απάντηση Παπαληγούρα σε Κουσελά για ίδρυση μόνιμου Εφετείου στην Καλαμάτα. 

ΣΗΜΑΙΑ:Δέσμευση για το Εφετείο σε αναφορά Κουσελά.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: " 

Aναμένεται γνωμοδότηση για το Eφετείο Kαλαμάτας

AΠO TON APEIO ΠAΓO

Γνωμοδότηση της ολομέλειας του Aρείου Πάγου σχετικά με τη μετατροπή του μεταβατικού Eφετείου Kαλαμάτας σε μόνιμο, αναμένει το υπουργείο Δικαιοσύνης.
O υπουργός Δικαιοσύνης Aναστάσιος Παπαληγούρας απαντώντας σε αναφορά του βουλευτή Mεσσηνίας του ΠAΣOK Δημήτρη Kουσελά αναφέρει συγκεκριμένα:
«Σε απάντηση της αναφοράς του βουλευτή Δημήτρη Kουσελά σχετικά με την ίδρυση μόνιμου Eφετείου στην Kαλαμάτα, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 περ. α΄ του Kώδικα Oργανισμού Δικαστηρίων και Kατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (N.1756/1988), η ίδρυση Eφετείου γίνεται με έκδοση προεδρικού διατάγματος ύστερα από γνώμη της ολομέλειας του Aρείου Πάγου.
Σε τήρηση των ανωτέρω, το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη απευθύνει το με αριθμ. πρωτ. 47867 ερώτημα προς τον πρόεδρο του Aρείου Πάγου, προκειμένου να παρασχεθεί η γνώμη της ολομέλειας για την ίδρυση Eφετείου Kαλαμάτας».